• Олексій Мороз
    Старший науковий співробітник,

    кандидат філософських наук

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук
В інституті працює з 1965 р.
Проблемне поле досліджень:
філософія та методологія природничих і гуманітарних наук: теорії та методи кібернетики, основні підходи до штучного інтелекту, логіко-епістемологічні та філософсько-світоглядні проблеми комп’ютеризації інтелектуальної діяльності людини, когнітивних, евристичних, креативних процесів, проблематика „штучний інтелект versus людський інтелект?”, проблеми комп’ютерного розуміння, комп’ютерної творчості, проблема безсмертя людини в контексті еволюції комп’ютерних технологій, майбутнє людської цивілізації в еру неосупертехнологій, сутність процесів глобальних трансформацій основ наукової методології в перспективі формування та становлення Меганауки.

Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua