Олександр Кравченко
Провідний науковий співробітник,

кандидат філософських наук

Біографія

Провідний науковий співробітник, кандидат філософських наук

В інституті працює з 1967 р.

Проблемне поле досліджень:

філософські проблеми об­грунтування сучасних фізичних теорій, зокрема гер­ме­­не­в­тичні проблеми, які вини­ка­­­ють у зв’язку з залученням до теоретичного роз­гля­ду в фізиці та космології принци­по­во нових уявлень про Всесвіт.

Публікації/Наукова діяльність

Основні публікації:

  • Философские проблемы обоснования физической теории: Монография. – К.: Наукова думка, 1985. – 240 с.
  • Физико-математическое познание: природа, основания, динамика. – К.: Наукова думка, 1992. – 228 с. (у співавт.).
  • Сучасний науковий дискурс: Оновлення методологічної культури. – К., 2000. – 304 с. (у співавт.).
  • Світоглядні імплікації науки. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2004. – 406 с. – Розділ "Світоглядні парадокси космофізики та сучасна стратегія їхнього розв’язання" (у співавт.).
  • Науковий світогляд на зламі століть. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2006. – 288 с. – Розділ "Фізична картина Всесвіту: Пошук нової репрезентації реальності" (у співавт.).
  • Природознавство і гуманітарія. Пошуки взаєморозуміння. – К.: ПАРАПАН, 2009. – 317 с. – Розділ "Нові реалії космосу і проблеми герменевтики сучасної космофізики" (у співавт.).
Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua