Микола Кисельов
Провідний науковий співробітник,
доктор філософських наук,

професор

Біографія

Провідний науковий співробітник, доктор філософських наук, професор

В Інституті працює з 1973 р.

Проблемне поле досліджень:

філософія та методологія сучасної науки, філософсько-світоглядні та етно-культурні проблеми екології, екологічна та біологічна етики. Останнім часом досліджує вплив екологічних реалій на освітянський процес, державотворення й становлення громадянського суспільства в Україні.

Публікації/Наукова діяльність

Основні публікації:

  • Объект экологии и его эволюция: Философсько-методологічний аспект. – К.: Наукова думка, 1979. – 135 с.
  • В гармонии с природой. – К.: Политиздат Украины, 1989. – 126 с.
  • Мировоззрение и экология. – К.: Наукова думка, 1990. – 216 с.
  • Національне бутя серед екологічних реалій. – К.: Тандем, 2000. – 318 с. (у співавт.).
  • Понятійний апарат та закони сучасної екології. – К.: ПАРАПАН, 2008. – 184 с.
Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua