Людмила Озадовська
Старший науковий співробітник,

кандидат філософських наук

Біографія
Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук
В Інституті працює з 1967 р.
Проблемне поле досліджень:
філософія науки, проблеми інтерсуб’єктивності, творчості
та діалогу в природничих і гуманітарних науках.

Публікації/Наукова діяльність

Основні публікації:

  • Гносеологический статус понятий в релятивистской физике. – К.: Наукова думка, 1975. – 159 с.
  • Философско-методологические регулятивы физического знания. – К.: Наукова думка, 1989. – 232 с.
  • Сучасний науковий дискурс: Оновлення методологічної культури. – К., 2000. – 304 с. (у співавт.).
  • Парадигма діалогічності в сучасному мисленні. – К.: ПАРАПАН – 2007. – 164 с.
  • Наука і релігія в сучасну епоху: спроби подолання конфлікту розуму і віри // Практична філософія. – 2010. – № 1 – 2
Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua