• Людмила Озадовська
    Старший науковий співробітник,

    кандидат філософських наук

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук
В Інституті працює з 1967 р.
Проблемне поле досліджень:
філософія науки, проблеми інтерсуб’єктивності, творчості
та діалогу в природничих і гуманітарних науках.

Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua