Костянтин Зарубицький
Науковий співробітник,

кандидат філософських наук

Біографія
Науковий співробітник, кандидат філософських наук
В інституті працює з 2003 р.
Проблемне поле досліджень:
філософські проблеми відношення «людина – природа», проблема людини та її положення у Всесвіті, філософія цінностей та етика.
Публікації/Наукова діяльність

Основні публікації:

  • Доля цивілізації в світлі філософії Мартіна Хайдеггера // Філософська думка, 2000. – № 2, С. 95 – 109.
  • Деякі міркування щодо “полісутності homo”: спроба повернутися до єдності // Філософська антропологія та сучасність (пам`яті В.Г. Табачковського) Філософсько-антропологічні студії 2008. – К.: Стилос, 2008. – С. 487 – 493.
  • Можливості та перспективи вибудови соціоприродних систем // Науковий вісник Аграрного університету. – К., 2008. – Вип. 130. – С. 287 – 286 .
  • Почути музику сфер. Земний прообраз світу Пандори. – К.: Стилос, 1010. – 152 с.
  • Квантово-механическое единство мира: физика и метафизика // Практична філософія, 2011. – № 2.
Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua