Герунов Артем Васильович
кандидат філософських наук,
молодший науковий співробітник
Біографія
кандидат філософських наук, молодший науковий співробітник. Навчався у Національному університеті «Києво-Могилянська академія», закінчив бакалаврську програму за напрямом "Політологія" (2004 рік) та магістерську програму "Філософія" (2007 рік). Після навчання в аспірантурі Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України захистив дисертацію на тему "Глобальна справедливість: контроверза універсалізму та партикуляризму" (2014 рік).
Наукові інтереси: теорії справедливості, культурні суперечності модернізаційних
процесів, соціально-філософські аспекти аналізу соціальних мереж.
Публікації/Наукова діяльність
Гергун А.В. Контекст і судження: справедливість поза межами традиції / А.В. Гергун // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Філософія. – Острог, 2012. – №11. – С.211-221
Гергун А.В. Модернізація та ідентичність в контексті глобалізації // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Культурологія. – Острог, 2012. – №9. – С.330-332
Гергун А.В. Проблема культурного плюралізму в сучасних теоріях соціальної справедливості // Матеріали міжнародної наукової конференції «Традиція і культура. Людина в пошуках істини». – К.: Новий Акрополь, 2011. – С.6-7
Гергун А. Распределительная справедливость: к истории концепта / Артём Гергун // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – Курск, 2013.–№4(82).–С.138-141.
Гергун А.В. Справедливість поза межами держави: міжнародна чи глобальна? / А.В. Гергун // Мультиверсум. Філософський альманах. – №8 (116). – К., 2012. – C.118-132.
Гергун А.В. Справедливість та межі традиції: відповідь Джона Ролза комунітаристам / А.В. Гергун // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Філософія. – Острог, 2012. – №10. – С.359-373.
Гергун А.В. Трансформація прав людини в умовах мультикультурного світу // Матеріали міжнародної наукової конференції «Культурні трансформації в синхронії та діахронії: теорія і практика». – К.: Стародавній світ, 2012. – С.125-127.
Гергун А.В. Права людини як ідеологія та засіб легітимації / А.В. Гергун // Матеріали VIII-ї міжнародної філософської конференції «Філософія: нове покоління». – К.: КМ-Академія, 2013. – С.83-85.
Гергун А.В. Права людини як ідеологія та засіб обґрунтування / А.В. Гергун // Мультиверсум. Філософський альманах. – №3 (121). – К., 2013. – C. 73-82.
Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua