• Герунов Артем Васильович
    кандидат філософських наук,
    молодший науковий співробітник
кандидат філософських наук, молодший науковий співробітник. Навчався у Національному університеті «Києво-Могилянська академія», закінчив бакалаврську програму за напрямом "Політологія" (2004 рік) та магістерську програму "Філософія" (2007 рік). Після навчання в аспірантурі Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України захистив дисертацію на тему "Глобальна справедливість: контроверза універсалізму та партикуляризму" (2014 рік).
Наукові інтереси: теорії справедливості, культурні суперечності модернізаційних
процесів, соціально-філософські аспекти аналізу соціальних мереж.
Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044) 279-32-82 (приймальна директора)
Тел.: (044) 278-06-05

E-mail: instphil@ukr.net