• Юрій Анатолійович Бауман
    старший науковий співробітник,
    кандидат філософських наук

кандидат філософських наук, старший науковий співробітник. Закінчив історичний факультет Київського державного університету ім.Т.Г.Шевченка (1983), аспірантуру Інституту філософії АН України (1989). Дослідження в царині соціальної філософії, теоретичної та практичної соціології та політології.

Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044) 279-32-82 (приймальна директора)
Тел.: (044) 278-06-05

E-mail: instphil@ukr.net