Юрій Анатолійович Бауман
старший науковий співробітник,
кандидат філософських наук
Біографія

кандидат філософських наук, старший науковий співробітник. Закінчив історичний факультет Київського державного університету ім.Т.Г.Шевченка (1983), аспірантуру Інституту філософії АН України (1989). Дослідження в царині соціальної філософії, теоретичної та практичної соціології та політології.

Публікації/Наукова діяльність
Бауман Ю.А. Міфологія в суспільній свідомості України (аналіз української преси) // Історична міфологія в сучасній українській культурі. Матеріали досліджень. – К., 1998. – С.5-67; Вибори-98: прояви і впливи міфологізованості суспільної свідомості України // Історична міфологія в сучасній українській культурі. Матеріали досліджень. – Частина друга. – К., 1998. – С.7-50
Бауман Ю.А. Война и мир: невозможность европейской войны как возможность глобализованного мира // Strategic studies – Tbilisi. – vol.3, 2010. – European identity & the paradigms of European war. – Обсяг 1,1 а.а.
Бауман Ю.А.Переосмысление демократии в постсоветском мире//Вестник института Кеннана в России. – Вып.18. – Осень 2010 – М., 2010. – С.67-72.
Бауман Ю.А. Громадянське суспільство vs політикум. Виступ на круглому столі часопису "Філософська думка" на тему "Велика криза та її наслідки"// Філосфська думка. – 2. – К., 2009. – С.20-22.
Бауман Ю.А. Все змішалось у домі Облонських// Народний депутат. – К., 2007. – 2. – С.27-29.
Бауман Ю.А. Ціннісно-нормативне обґрунтування соціальних теорій. – К.: Наукова думка, 2013 (співавтор).
Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua