• Юрій Анатолійович Бауман
    старший науковий співробітник,
    кандидат філософських наук

кандидат філософських наук, старший науковий співробітник. Закінчив історичний факультет Київського державного університету ім.Т.Г.Шевченка (1983), аспірантуру Інституту філософії АН України (1989). Дослідження в царині соціальної філософії, теоретичної та практичної соціології та політології.

Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua