• Андрій Беліченко
    Науковий співробітник,

    кандидат філософських наук

Науковий співробітник, кандидат філософських наук
В інституті працював у 1995-1997 рр.,а з 2003 р.працює до сьогодні.
Проблемне поле досліджень:
Антропологічний вимір філософії науки в контексті проблеми новітніх наукових модернізацій і соціокультурних трансформацій, проблема «постлюдини» і її наслідки для подальшого розвитку філософії науки, імагінативний підхід у філософії науки та його вплив на лінгвістичну філософію Природи.
Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua