Андрій Беліченко
Науковий співробітник,

кандидат філософських наук

Біографія
Науковий співробітник, кандидат філософських наук
В інституті працював у 1995-1997 рр.,а з 2003 р.працює до сьогодні.
Проблемне поле досліджень:
Антропологічний вимір філософії науки в контексті проблеми новітніх наукових модернізацій і соціокультурних трансформацій, проблема «постлюдини» і її наслідки для подальшого розвитку філософії науки, імагінативний підхід у філософії науки та його вплив на лінгвістичну філософію Природи.
Публікації/Наукова діяльність

Основні публікації:

  • Метаморфози свободи: Спадщина Бердяєва у сучасному дискурсі. – К.: ПАРАПАН, 2003 (у співавт.).
  • Постнеклассические практики: определение предметных областей. – Москва: Макс-Пресс, 2008 (у співавт.).
  • Розділ в монографії Світоглядні імплікації науки. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2004.
  • Розділ в монографії Природознавство і гуманітарія: пошуки взаєморозуміння. – К.:, ПАРАПАН, 2009.
Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua