НА ГОЛОВНУ  |  НОВИНИ  |  ПРО ІНСТИТУТ  |  НДР  |  ПУБЛІКАЦІЇ  |  КОНФЕРЕНЦІЇ  |  КОНТАКТИ  |  КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
Відділ філософії культури, етики та естетики

Завідувач - доктор філософських наук, професор Пролеєв Сергій Вікторович
кімн. 302, 321;
тел. (044) 279-27-98 (к.302);
(044) 279-16-70 (к.321)

Проблемне поле досліджень відділу:

        Філософське осмислення тенденцій і суперечностей культурно-цивілізаційного розвитку, аналіз впливу процесу глобалізації на культурне існування людини та долю національних культур, комплексний розгляд взаємозалежностей культури та політики, вивчення трансформаційних змін у галузі сучасного мистецтва, моральної культури, дослідження шляхів обґрунтування і утвердження морально-етичних цінностей відповідно до нинішньої ситуації у світі і досвіду сучасного людства, нагальних потреб життя українського суспільства.

Науково-дослідні теми відділу:
 • Науково-дослідні теми відділу: "Модерна культура і цивілізаційний вибір XXI ст." (2000-2002рр.)
  (керівник теми Є.К.Бистрицький);
 • "Етос та мораль у сучасному світі" (2000-2002рр.)
  (керівник теми В.А.Малахов);
 • "Комунікативна функція мистецтва і політики мистецтва в сучасному суспільстві" (1998-2001рр.)
  (керівник теми О.В.Білий);
 • "Глобалізація як цивілізаційно-культурний феномен" (2002-2004рр.)
  (керівник теми Є.К.Бистрицький);
 • "Цивілізаційні виміри моральності: зміна парадигм" (2002-2004рр.)
  (керівник теми В.А.Малахов);
 • "Інфрамистецтво і політична реальність" (2001-2004рр.)
  (керівник теми О.В.Білий).
 • : "Феномен європейської культури і національна ідентичність" (Керівн. - д.філос.н. Бистрицький Є.К., I кв.2005 - IV кв.2007 рр.).
 • "Культурно-історичні засади сучасних політичних інститутів" (Керівн. - д.філол.н. Білий О.В., IV кв.2004 - ІІІ кв.2007 рр. ).
 • "Етика діалогу контексті викликів су-часності" (Керівн. - д.філос.н. Малахов В.А., I кв.2005 - IV кв.2007 рр.).
 • Тема: «Культурна політика: засадничі цінності і практики влади» у межах програми: «Політико-правові, соціокультурні та цивілізаційні основи модернізації держави і суспільства в Україні» (Керівн. – д.філос.н. Є.К. Бистрицький, I кв. 2012 – IV кв. 2014 рр., програмно-цільова).

 • Тема: «Насилля і культура у сучасних суспільствах»у межах програми: «Політико-правові, соціокультурні та цивілізаційні основи модернізації держави і суспільства в Україні» (Керівн. – д.філос.н. Є.К. Бистрицький, I кв. 2015 – IV кв. 2016 рр., програмно-цільова).

 • Тема: «Культура і комунікація в глобалізованому світі»: «Розвиток інтелектуального потенціалу – стратегія забезпечення майбутнього України» (Керівн. – д.філос.н. Є.К. Бистрицький, I кв. 2017 – IV кв. 2019 рр.).

 • Тема: “Глобалізація і культурна ідентичність: український вимір” (Керівн. - д.філол.н. Білий О.В., Відомч.план). IV кв. 2010- III кв. 2013 рр.

 • Тема: «Легітимація в системі культури. Філософсько-антропологічний аналіз» (Керівн. – д.філол.наук О.В. Білий IV кв. 2013 − III кв. 2016 рр.). 53-913

 • Тема: «Національна держава і революція. Культурно-історична форма, конфлікт онтологій, легітимація» (Керівн. – д.філол.наук О.В. Білий, IV кв. 2016 – III кв. 2019 рр.).

 • Тема: «Стратегії мистецтва у публічній сфері» (Керівн. – д.філол.наук О.В. Білий IV кв. 2019 − III кв. 2022 рр.).

 • Тема: «Сучасні практики людяності: етичний аналіз» (Керівн. – д.філос.н. В.А. Малахов, I кв. 2012 – IV кв. 2014 рр., програмно-цільова).

 • Тема: «Етичні засади громадянського самовизначення особистості» (Керівн. – д.філос.н. В.А. Малахов, з 2016 р. д.філос.н. А.О. Баумейстер, I кв. 2015 – IV кв. 2017 рр.).

 • Тема: «Суспільне благо і етичний досвід» (Керівн. – д.філос.н. А.О. Баумейстер, I кв. 2018 – IV кв. 2020 рр.).

       Відділ бере активну участь в загальноукраїнських та міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах, підтримує постійні зв'язки з вищими навчальними закладами України, співпрацює з редколегіями філософських і культурологічних часописів, громадськими організаціями. Співробітники відділу перекладають також зарубіжну філософську літературу.

Основні книги відділу:
 • Быстрицкий Е.К. Феномен личности: мировоззрение, культура, бытие. - К., 1991;
 • Бистрицький Є.К., Білий О.В. Демони миру та боги війни: Соціальні конфлікти посткомуністичної доби - К., 1997;
 • Ідея культури: виклики сучасної цивілізації. - відп. ред. д. філос. н. Бистрицький Є.К. - К., 2003;
 • Етос і мораль у сучасному світі. - відп. ред. д.філос.н. Малахов В.А. - К., 2004;
 • Малахов В.А., Єрмоленко А.М., Кисельова О.О., Мулярчук Є.І. та ін. Етика і політика: проблеми взаємозв'язку. - К., 2001;
 • Єрмоленко А.М., Кисельова О.О., Малахов В.А. та ін. Етичні норми і цінності: проблема обґрунтування. - К., 1997;
 • Ермоленко А.Н. Этика ответственности и социальное бытие человека (современная немецкая практическая философия). - К., 1994;
 • Єрмоленко А.М.Комунікативна практична філософія: Підручник. - К., 1999;
 • Малахов В.А. Етика: Курс лекцій. - К., 1996; 2-е вид. - К., 2000; 3-е вид. - К., 2001;
 • Бистрицький Є.К. та ін. Онтологічні проблеми культури. - К., 1994;
 • Гомілко О. Метафізика тілесності: концепт тіла у філософському дискурсі. - К., 2001;
 • Пролеев С.В. Античный мир: философия, история, культура. - М., 2000.
 • Г.Йонас. Принцип відповідальності. Переклад з нім. А.М.Єрмоленка. - К., 2001.
 • Bilyi O. The Will to Identity. State Building and the Strategies of Legitimation/ Oleg Bilyi; National Academy of Sciences of Ukraine, H.S. Skovoroda Institute of Philosophy.- K.: Akademperiodyka, 2017. – 214 p.

 • Національна ідентичність і громадянське суспільство/ Бистрицький Є., Пролеєв С., Білий О., Лозниця С., Зимовець Р., Кобець Р./ відп. ред. Бистрицький Є.К.; ред. Іващенко С.– Вид.2-ге, допов.– К.: Дух і літера, 2018.– 464 с.

 • Глобалізація і культурна ідентичність: український вимір/ Білий О.В., Гомілко О.Є., Лозниця С.А., Вовк В.М., Пролеєв С.В., Шамрай В.В., Шліпченко С.Ю./ відп. ред. Білий О.В.; ред. Богданьок Я.В.– К.: Наукова думка, 2018. – 280 с. 

 • Євген Мулярчук. Філософія і педагогіка покликання: монографія. – Київ: Дух і Літера, 2019. – 344 с.

 • Баумейстер А.О. Вступ до філософських студій або Інтелектуальні подорожі до країни філософії: науковий посібник. – К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2017. – 238 с.

 • Пролеев С. В. Апология пороков. – К.: Дух і літера, 2019. – 390 с.

 • Пролеев С. В. Вина добродетелей. – К.: Дух і літера, 2019. – 464 с.

 • Кисельова О. О. Проблеми ґендерної рівності у галузі фізичної культури і спорту. – Київ, 2019. – 26 с.

   

     © 2003 Інститут Філософії НАН України. Всі права застережено.
розробка: Beleven Web Studio