НА ГОЛОВНУ  |  НОВИНИ  |  ПРО ІНСТИТУТ  |  НДР  |  ПУБЛІКАЦІЇ  |  КОНФЕРЕНЦІЇ  |  КОНТАКТИ  |  КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
Відділ соціальної філософії

Завідувач - доктор філософських наук

Єрмоленко Анатолій Миколайович
кімн. 303, 316-317;
тел. (044) 279-27-98

Електронна скринька: a_yermolenko@yahoo.de

Інформація про співробітників та головні публікації відділу


Проблемне поле досліджень відділу:

        

Відділ соціальної філософії досліджує проблеми соціальної філософії та філософії історії. Співробітники відділу розробляють проблематику соціальних наук із урахуванням головних тенденцій сучасної світової соціальної філософії, зокрема ціннісно-нормативні чинники обґрунтування соціальних теорій та реґулювання суспільних відносин. Окрім дослідження методологічних проблем та парадигмальних змін у соціальних теоріях співробітники відділу працюють також над проблематикою  практичної філософії, соціальної етики, перекладають і  готують до друку праці зарубіжних представників сучасної соціальної та практичної філософій.

Науково-дослідні теми відділу:
 • Протягом останнього десятиріччя співробітники відділу виконували такі планові теми:
  “Громадянське суспільство і правова держава в Україні: проблеми та перспективи становлення” (Керівник М.М.Мокляк)
  “Етнонаціональні сенси перехідної доби” (Керівник Б.В.Попов).

  “Ціннісні та інституційні форми соціальної інтеґрації” (Керівник А.М. Єрмоленко). 

  “Ціннісно-нормативне обґрунтування соціальних теорій” (Керівник А.М.Єрмоленко).

  “Соціальна відповідальність як ціннісно-нормативна вимога інституціалізації сучасного суспільства” (Керівник А.М.Єрмоленко).

  “Соціально-філософські проблеми консолідації українського суспільства в умовах модернізації” (керівник А.М.Єрмоленко).
  “Соціально-філософські проблеми модернізації українського суспільства з перспективи європейських цінностей” (керівник А.М.Єрмоленко).

 • Тема: “ Соціально-філософські проблеми консолідації українського суспільства в процесі модернізації у межах програми: «Політико-правові, соціокультурні та цивілізаційні основи модернізації держави і суспільства в Україні» (Керівн. - д.філос.н. Єрмоленко А.М., III кв.2009 - II кв.2012 рр., Відомч. план).

  Тема: «Соціально-філософські проблеми консолідації українського суспільства в процесі модернізації» у межах програми: «Політико-правові, соціокультурні та цивілізаційні основи модернізації держави і суспільства в Україні» (Керівн.  д.філос.н. Єрмоленко А.М., I кв.2012 – IV кв.2014 рр.).

  Тема: «Соціально-філософські проблеми модернізації українського суспільства з перспективи європейських цінностей» у межах програми: «Політико-правові, соціокультурні та цивілізаційні основи модернізації держави і суспільства в Україні» (Керівн.  д.філос.н. Єрмоленко А.М., I кв.2015 – IV кв.2016 рр.).

  Тема: «Інтелектуальний потенціал  дискурсу в розвитку деліберативної демократії в українському суспільстві»: «Розвиток інтелектуального потенціалу – стратегія забезпечення майбутнього України» (Керівн. д.філос.н. Єрмоленко А.М., I кв.2017 – IV кв.2019 рр.).
Монографії відділу за 2017 – 2019 рр.

– Єрмоленко А.М. Соціальна етика та екологія. Гідність людини - шанування природи : монографія / Анатолій Єрмоленко ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. - К. : Лібра, 2010. - 408 с. - (VG - Vernunft und Gesellschaft = Розум і Суспільство). 

  – Ціннісно-нормативне обґрунтування соціальних теорій/ [А. Єрмоленко та ін. ; відп. ред. Єрмоленко А.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди. - К. : Наукова думка, 2013. - 455 с. - (Проект "Наукова книга").

              – Діалог як шлях до порозуміння. Монографія / М.В. Попович, А.М. Єрмоленко, В.А. Малахов, Г.П. Ковадло. – К., 2017. – 152 с.

                – Соціальна відповідальність як основна цінність інституціалізації сучасного суспільства / [Єрмоленко А. та ін. ; відп. ред. Єрмоленко А.] ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. - Київ : Наукова думка, 2016. - 302, [1] с. - (Проект "Наукова книга").

 • Позапланова тематика:
  “Ціннісні орієнтації моделей соціально-економічного розвитку України” в межах проекту „Проблеми і перспективи соціально-економічного та політико-правового розвитку України”(керівник теми А.М. Єрмоленко,  виконавці: В.О. Нечипоренко, В.В.Шамрай);
  “Трансформація соціальних інститутів та процедурні форми їх леґітимації”  (керівник проекту А.М.Єрмоленко, виконавці: В.О.Нечипоренко,В.В. Шамрай).

  Співробітники відділу соціальної філософії здійснюють наукове керівництво і консультування кандидатських та докторських дисертацій зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії,  викладають у ВНЗ м. Києва, активно співпрацюють із видавництвами та науковими часописами (Філософська думка, Практична філософія, Мультиверсум, Sententiae, Український гуманітарний огляд, Наука і суспільство, Totallogy, Journal of  Ukrainian studies (Канада)), зарубіжними науковими установами (Вільний Університет Берліна; Центр Ганса Йонаса (ФРН); Міжнародний Філософський центр Карла-Отто Апеля (Козенса, Італія); Європейський Гуманітарний Університет (Вільнюс), Рада з досліджень цінностей та філософії (Вашинґтон); Школа аналізу та вирішення конфліктів при Університеті Джорджа Мейсона (Арлінґтон, США), беруть участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях
 • . Відділ соціальної філософії реґулярно проводить теоретичні семінари, присвячені проблемам соціальної філософії та соціальної теорії.

повернутись назад

     © 2003 Інститут Філософії НАН України. Всі права застережено.
розробка: Beleven Web Studio