НА ГОЛОВНУ  |  НОВИНИ  |  ПРО ІНСТИТУТ  |  НДР  |  ПУБЛІКАЦІЇ  |  КОНФЕРЕНЦІЇ  |  КОНТАКТИ  |  КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
Відділ філософських проблем природознавства та екології

Завідувач - доктор філософських наук, професор Лук'янець Валентин Сергійович
кімн. 408, 416, 429;
тел. (044) 278-59-63 (к.416);
(044) 278-81-47 (к.408)
Історія відділу

Співробітники відділу


Проблемне поле досліджень відділу охоплює:
філософські та методологічні проблеми природничих наук, кібернетики, екології. Зокрема, епістемологічні проблеми фізики, проблема підвалин фізичного знання, наукового методу. Значна увага приділяється аналізу наукового дискурсу, лінгвістичного повороту у філософії, постмодерністського стану науки, сучасного оновлення методологічної культури природознавства

  Науково-дослідні теми відділу:

Тема: «Сучасна індустрія наукових знань та її вплив на гуманітарну сферу» (Керівн. – д.філос.наук В.С.Лук’янець,  I кв. 2012 – IV кв. 2014 рр.). 31 травня Пр. № 4.

Тема: «Антропосфера: сучасні інтерпретації» (Керівн. – д.філос.наук М.М.Кисельов, IV кв. 2011 – III кв. 2014 рр.).

Тема: «Меганаука ХХІ століття: революційні прориви і соціогуманітарні загрози» (Керівн. – д.філос.н., проф. В.С. Лук’янець, I кв. 2015 − IV кв. 2017 рр.);

Тема: «Феномен «життя» у сучасному науковому пізнанні» (Керівн. – д.філос.н., проф. М.М. Кисельов, IV кв. 2014 − III кв. 2017 рр.). 25-814
Основні книги відділу:
  • Сучасне природознавство: когнітивний, світоглядний, культурно-історичний виміри. – К., 1995;
  • Физико-математическое познание: природа, основания, динамика. – К., 1993 (Лук’янець В.С., Кравченко О.М., Гудков М.І.);
  • Сучасний науковий дискурс: оновлення методологічної культури.  – К., 2000(Лук’янець В.С., Кравченко О.М., Озадовська Л.В.);
  • Філософський постмодерн. – К., 1998 (Лук’янець В.С., Соболь О.М.);
  • Світоглядні імплікації науки. – К.: Парапан, 2004;
  • Науковий світогляд на зламі століть. – К.: Вид. Парапан, 2006;
  • Наука і освіта: сучасні  трансформації. – К.: Парапан, 2007;
  •  Методологiя екологiчного синтезу. – К., 1996 (Кисельов М.М., Крисаченко В.С., Гардашук Т.В.);
  • Національне буття серед екологічних реалій.  – К., 2000 (Кисельов М.М., Канак Ф.М.);
  • Людина і біосфера: основи екологічної антропології. – К., 1998 (Крисаченко В.С.).

повернутись назад

     © 2003 Інститут Філософії НАН України. Всі права застережено.
розробка: Beleven Web Studio