НА ГОЛОВНУ  |  НОВИНИ  |  ПРО ІНСТИТУТ  |  НДР  |  ПУБЛІКАЦІЇ  |  КОНФЕРЕНЦІЇ  |  КОНТАКТИ  |  КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
Відділ логіки та методології науки

Завідувач - доктор філософських наук, старший науковий співробітник Гардашук Тетяна Василівна
(044) 278-10-87

Проблемне поле досліджень відділу:

        Дослідження проблем істини, смислу та розуміння, аналіз філософії мови та філософії дискурсу, осмислення логіки дії і логіки практичних міркувань, логічної теорії конфлікту, функціонування різноманітних знакових систем в контексті соціуму. Значна увага приділяється дослідженню умов соціальної стабільності, нормалізації конфліктів та культурної інтеграції суспільства, аналізу ментальності як культурного феномена тощо.

Науково-дослідні теми відділу:
 • "Філософія дискурсу" (1996-1999рр.) (керівник теми М.В.Попович)
 • "Логічний аналіз соціального дискурсу" (1996-1999рр.) (керівник теми А.Т.Ішмуратов)
 • "Знакові системи у контексті соціуму" (1999-2002рр.) (керівник теми М.В.Попович)
 • "Нові трансформації теоретичного і практичного в сучасній науці" (1999-2002рр.) (керівник теми П.Ф.Йолон)
 • "Національна ментальність і гармонізація етнічних від носин: історичні особливості України" (2002-2004рр.) (керівник теми М.В.Попович)
 • "Теорія смислу в гуманітарних дослідженнях та інтенсіональні моделі в точних науках" (Керівн. академік НАН України Попович М.В., Iкв.2005 - IV кв. 2007).
 • «Європейські цінності: глибинні семантичні структури» (Керівн. – академік НАН України М.В. Попович, I кв. 2012 – IV кв. 2014 рр., відомча).

 • «Логіка мислення і логіка дії» (Керівн. – академік НАН України М.В. Попович, I кв. 2015 – IV кв. 2017 рр.).

 • «Семіотичний аналіз явищ культури» (Керівн. – академік НАН України М.В. Попович, I кв. 2018 – IV кв. 2020 рр.).

       Відділ бере активну участь у вітчизняних та міжнародних наукових конференціях і симпозіумах, підтримує постійні зв'язки з вузами України, редколегіями наукових часописів тощо.

Основні книги відділу:
 • Попович М.В. Кровавый век / Мирослав Попович; пер. с укр. яз. В.В. Целищева; худож.-оформитель Е.Д. Кононученко. – Харьков.: Фолио, 2017. – 992 с.
  Попович Мирослав. Філософія свободи / Упорядники  Лідія Артюх, Наталія Вяткіна. – Харків: ФОЛІО, 2018. – 528 с.

   – «Феномен життя у сучасному філософському дис курсі: монографія /Кисельов М.М., Гардашук Т.В., Іщенко Ю.А.,  –  –Грабовський С.І. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2018. – 296 с. 
 •  – М.В. Попович, А.М. Єрмоленко, В.А. Малахов, Г.П. Ковадло Діалог як шлях до порозуміння. Монографія . – К., 2017. – 152 с.
   –Славоміра Анна Грушевська, Барбара Шкіль. Дар дна. Як повернутись до щастя / Перекл. Вяткіна Н.В. – Харків: «Фоліо», 2019 – 346 с.
  –П’єр Манан, Природний закон та права людини./ пер. Омельянчик В. Й. – Київ:Стилос, 2019. – 160 с.
  –Мішель В’євйорка Віднайдення сенсу (суб'єкт перед лицем глобалізації). Переклад з французької, передмова, примітки Валентина Омельянчика. – К.: Стилос, 2017. – 288 с.
 • Попович М.В. Нарис історії культури України. - К., 1998.
 • Попович М.В. Червоне століття. - К., 2005.
 • Попович М.В. Сковорода. - К., 2005.
 • Національна культура і культура нації. - К., 1991.
 • Раціональність і виміри людського буття. - К., 1997.

 • Кримський С.Б. Философия как путь человечности и надежды. - К., 2000.
 • Кримський С.Б. Запити філософських сенсів. - К., 2003.
 • Крымский С.Б. и др. Пути и перепутья современной цивилизации. - К., 1998.
 • Рациональность в науке и культуре. - К., 1989.
 • Епістемологія культури. - К., 1993.
 • Идея гармонии в современной картине мира. - К., 1989.

 • Кузнецов В.И. Понятие и его структуры. - К., 1997.
 • Кузнєцов В.І.Філософія права. Історія та сучасність: навчальний посібник. - К., 2003
 • Логика и проблема рациональности. - К., 1993.
 • Методологічна свідомість в сучасній науці. - К., 1989.     
   >> ДОКЛАДНІШЕ ПРО НАУКОВИЙ ДОРОБОК КУЗНЄЦОВА В.І. >>

 • Омельянчик В.И. Возможность, структура, действие. - К., 1996.
 • Структура і смисл. - К., 1989.

 • Ішмуратов А.Т. Конфлікт і згода: основи когнітивної теорії конфліктів. - К., 1996.
 • Ішмуратов А.Т. Вступ до філософської логіки. - К., 1997.
 
     © 2003 Інститут Філософії НАН України. Всі права застережено.
розробка: Beleven Web Studio