Інститут Філософії

ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ імені Г.С. СКОВОРОДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ Оголошує прийом

Оголошення

ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ імені Г.С. СКОВОРОДИ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ


Оголошує прийом


1.     До аспірантури з відривом від виробництва за державним замовленням зі спеціальності “філософія” – 033.
2.     До аспірантури за контрактом з відривом від виробництва та без відриву від виробництва зі спеціальності “філософія” – 033, відповідно до заявок зацікавлених вузів, установ, організацій, фізичних осіб..
3.     До докторантури за контрактом з відривом від виробництва зі спеціальності “філософія” – 033, відповідно до заявок зацікавлених вузів, установ, організацій, фізичних осіб.

Для вступу до аспірантури необхідно з 01 серпня до 10 вересня 2022 р., подати такі документи:

·       заяву установленої форми;
·       згоду на збір та обробку персональних даних;
·       копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
·       копії диплома магістра (спеціаліста) та додатку до нього. Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 р.;
·       4 кольорові фотокартки 3х4 см.;
·       копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (!!!);
·       копію військового квитка або посвідчення про прописку (для військовозобов’язаних) (!!!);
·       засвідчену копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);
·       список опублікованих праць та їх копії (за наявності). Вступники, які не мають опублікованих наукових праць, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;
Наукова доповідь (реферат) – це науковий текст обсягом до 20 стр., підготовлений вступником до аспірантури, в якому здійснюється аналіз актуальних філософськіх проблем; можливі шляхи розв’язання поставлених задач тощо;
·       рекомендацію вченої ради вищого навчального закладу/наукової установи (за наявності);
·       автобіографію,
·       особовий листок з обліку кадрів установленої форми, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
·       медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-о; (!!!)
·       конверти з маркою – 2 шт.
Паспорт і диплом про вищу освіту вступники подають особисто.

Вступники до аспірантури складають вступні іспити з філософії та іноземної мови. Вступні іспити відбудуться в період з 12 вересня до 30 вересня 2022 р.

Вступ до докторантури за контрактом здійснюється протягом року.
Для вступу до докторантури необхідно подати такі документи:
·         заяву установленої форми;
·         згоду на збір та обробку персональних даних;
·         копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
·         копію диплома доктора філософії або кандидата наук;
·         письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науковим працівником Інституту зі згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;
·        копію атестату про присвоєння вченого звання доцента або старшого наукового співробітника;
·       список опублікованих наукових праць;
·       2 кольорові фотокартки 3х4 см;
·       копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; (!!!)
·       копію військового квитка або посвідчення про прописку (для військовозобов’язаних); (!!!)
·       автобіографію;
·       особовий листок з обліку кадрів установленої форми;
·       копію трудової книжки;
·       довідку з місця роботи;
·       медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-о;
·       конверти з маркою – 2 шт.
    Паспорт, диплом про вищу освіту та кандидата наук вступники подають особисто.
    Для вступу до аспірантури і докторантури за контрактом, крім зазначених вище документів, необхідне клопотання вузу, установи чи організації про направлення до аспірантури чи докторантури з гарантією про оплату за навчання відповідно до укладеної угоди (у разі подання заявок зацікавлених вузів, установ, організацій) .
   Зарахування до аспірантури з 01 листопада 2022 року.
   Зарахування до докторантури здійснюється за рішенням вченої ради.

Наша адреса: 01001, Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4,

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України.


Відділ аспірантури, тел. для довідок: 067-7378-333

(Пшенична Тетяна Олександрівна)