Інститут Філософії

Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України розпочинає прийом (реєстрацію) заявок від бажаючих навчатися в аспірантурі Інституту

Оголошення

Оголошення!


Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, посилаючись на нові Правила прийому на навчання до аспірантури в 2024 році, що розроблені згідно з новим Порядком прийому на навчання для здобувачів вищої освіти в 2024 році (Наказ МОН №266 від 06.03.2024 року), розпочинає прийом (реєстрацію) заявок від бажаючих навчатися в аспірантурі Інституту. Звертаємо увагу, що умовою допуску до складання вступного іспиту з іноземної мови є успішне складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) в 2023 або 2024 роках з оцінкою за тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів та тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) не менше 100 балів.

ЄВІ проводиться Українським центром оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Реєстрацію осіб, які бажають взяти участь у єдиному вступному іспиті (ЄВІ), проводитиме Приймальна комісія Інституту. Відповідно до календаря проведення ЄВІ Українським центром оцінювання якості освіти, вступні випробування будуть проходити у дві сесії і вступники матимуть два періоди реєстрації: з 7 до 29 травня (для участі в основній сесії) та з 17 до 21 червня (для участі в додатковій сесії у цей період матимуть змогу зареєструватися ті, хто не зміг цього зробити під час основного періоду реєстрації).

Для реєстрації вступнику необхідно подати комплект документів, а саме:

  • документ, що посвідчує особу, зазначену в анкеті-заяві;
  • документ, що підтверджує інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), або документ, що підтверджує причину невнесення до анкети-заяви інформації про РНОКПП;
  • документ про здобутий ступінь вищої освіти (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);
  • довідка щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома у 2024 році;
  • фотокартка для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника / вступниці;
  • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих (спеціальних) умов для проходження вступних випробувань).

Представник приймальної комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення.

У разі успішної реєстрації учаснику / учасниці буде надіслано скановану копію екзаменаційного листка на електронну адресу, зазначену ним / нею у заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься в приймальній комісії. Якщо в екзаменаційному листку учасник / учасниця виявить помилки, йому / їй потрібно звернутися до приймальної комісії.

Для зареєстрованих учасників / учасниць на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти створено інформаційну сторінку «Кабінет учасника вступних випробувань», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

До 17 червня учасники, зареєстровані на основну сесію вступних випробувань, отримають на своїх інформаційних сторінках запрошення-перепустки, де буде зазначено дату, час і місце проведення тестування, а до 26 липня – учасники додаткової сесії. Детальні інструкції містяться на сайті Українського Центру оцінювання якості освіти.

Відповідно до п.6 розділу VII Порядку вступник звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови за умови підтвердження рівня знань іноземної мови дійсним сертифікатом не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня:

• для англійської мови - TOEFL, International English Language Testing System, Cambridge English Language Assessment;

• для німецької мови - TestDaF;

• для французької мови - DELF або DALF.

Приймальна комісія Інституту працює щоденно з 10.00 до 17.00 за адресою: м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4 (каб. №304, №305)

Тел. для довідок (044) 279-31-23