Інститут Філософії

Орієнталістська парадигма» у дослідженні східних філософій. ХІХ — перша половина ХХ ст.

Оголошення
Дослідження присвячено теоретичному осмисленню «орієнталістської парадигми» як етапу у вивченні східних філософій, що, своєю чергою, сприятиме глибшому розумінню соціокультурних процесів у країнах Сходу. Автори звертаються до історіографії вивчення різних інтелектуальних традицій Сходу, від індійської філософії до хасидизму.

Більш детально ознайомитись з монографією можна за цим посиланням.