Інститут Філософії

Конкурс на кращу статтю, присвячену науковій спадщині Івана Васильовича Бойченка

Оголошення

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

Філософський факультет

Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України

Центр гуманітарної освіти НАН України


ПРОВОДЯТЬ

Конкурс на кращу статтю, присвячену науковій спадщині

Івана Васильовича Бойченка


Проблема: показати інтегрованість філософської проблематики, яку розробляв Іван Васильович Бойченко у історію вітчизняної та світової філософії, а також у основні напрями розвитку вітчизняної та світової філософії, а також окреслити нові напрями у розвитку філософії.

Мета конкурсу: здійснити внесок у систематизацію наукової спадщини Івана Васильовича Бойченка, виявити її нові смислові грані і нові наукові кореляції з сучасною філософією та іншими соціальними та гуманітарними науками, а також привернути увагу філософської спільноти до цих тем.

Учасники конкурсу: до участі в конкурсі запрошуються всі охочі – не тільки філософи, але усі молоді вчені і аспіранти, кого хвилює тематика, над якою працював Іван Васильович Бойченко.

Предмет конкурсу: Предметом конкурсу стають наукові статті, написані учасниками конкурсу і присвячені конкретним проблемам, над якими працював Іван Васильович Бойченко, або які безпосередньо пов’язані з ними, а також розкривають нові напрями філософських досліджень.

Умови конкурсу: Крайній термін подачі статті на конкурс – 10 жовтня 2022 р.
Статті в електронному вигляді слід направляти за адресою: mykhai@ukr.net
На конкурс приймаються статті, написані спеціально для конкурсу, а також підготовлені в 2022 р., як неопубліковані, так і опубліковані.
Статті на конкурс не повинні перевищувати 20000 знаків з пропусками (12 стандартних машинописних сторінок).
Стаття повинна супроводжувати анотацією (до 360 знаків) і наступними даними про автора: ФІО (повністю), вік, учені ступінь і звання, місце роботи або навчання, посада, контактні телефони, е-mail, адреса для листування.
Статті, що надійшли на конкурс, не рецензуються і не повертаються.

Підведення підсумків конкурсу: Підсумки конкурсу підводить журі, до складу якого входять: декан філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка, акад. НАН України А.Є.Конверський, директор Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України, член-кор. НАН України А.М.Єрмоленко, директор Центру гуманітарної освіти НАН України, проф. В.А.Рижко, професор кафедри теоретичної і практичної філософії КНУ імені Тараса Шевченка, проф. Бойченко М.І.

В рамках конкурсу будуть визначені переможці,
а також присуджені спеціальні призи.