Інститут Філософії

Інститут філософії повідомляє про подані документи на конкурс на заміщення вакантних посад

Оголошення

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди

Національної академії наук України

01001, Україна, Київ, вул. Трьохсвятительська 4,

офіційний веб-сайт: https://www.filosof.com.ua,

тел.: (044)278-06-05, факс: (044)278-63-66, e-mail:if-ukr@i.ua

повідомляє, що на конкурс на заміщення вакантних посад,

оголошений 29 грудня 2021 р.,

подали документи і допущені до участі


На посаду провідного наукового співробітника відділу логіки та методології науки:
Навроцький Володимир Вячеславович, д.філос.н., доц., старший науковий співробітник відділу логіки та методології науки;

На посаду провідного наукового співробітника відділу історії зарубіжної філософії:
Йосипенко Оксана Миколаївна, д.філос.н., с.н.с., старший науковий співробітник відділу історії зарубіжної філософії;
На посаду старшого наукового співробітника відділу філософської антропології:
Козачинська Вікторія Валеріївна, д.філос.н., старший науковий співробітник відділу філософської антропології (за сумісництвом);
Щербенко Едуард Васильович, к.філос.н., науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України.