Інститут Філософії

Про допущення до складання вступних випробувань в аспірантуру Інституту у 2023 р.

Оголошення
Відповідно до рішення Приймальної комісії з прийому до аспірантури Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України за спеціальністю «033 - філософія»