Інститут Філософії

ФІЛОСОФІЯ КАНТА І ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ

Анонси подій

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України


Кантівське товариство в Україні


Науково-теоретичний часопис «Філософська думка»


Історико-філософський журнал «Sententiae»


17-18 квітня 2024 р.


проводять


МІЖНАРОДНУ НАУКОВУ КОНФЕРЕНЦІЮ


присвячену 300-річчю з дня народження Імануеля Канта


на тему


ФІЛОСОФІЯ КАНТА І ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ


Проведення конференції заплановано у змішаному форматі.


Тематика конференції передбачає обговорення таких питань:


- Кантова філософія в історико-філософських дослідженнях;

- Філософська спадщина Канта: Просвітництво, мораль, право, гуманність, екологія, культура;

- Філософія релігії Канта;

- Філософія Канта у сучасному теоретичному та практичному дискурсах: рецепції, інтерпретації та парадигмальні трансформації;

- Філософія Канта в Україні;

- Концепція вічного миру Канта в контексті російсько-української війни.

Для включення в програму конференції потрібно до 1 грудня 2023 року надіслати на скриньку 2024.kant.conf@gmail.com заявку, вказавши тему виступу, прізвище, ім’я, по батькові; місце роботи, посаду, науковий ступінь, номер телефону, адресу електронної пошти.

Заявка повинна містити анотацію доповіді (не менше 2 тис. знаків з пробілами) згідно з такими вимогами:

1) зміст доповіді має відповідати темі конференції, Кантовій філософії, її рецепціям та інтерпретаціям;

2) у доповіді має бути чітко сформульовано авторську тезу, що розкриває розглядувані у доповіді питання;

3) доповідь повинна враховувати сучасний стан досліджень філософії І. Канта.

Заявки на виступи, тема яких не відповідає окресленій тематиці чи вказаним вимогам, не будуть братися до уваги.

До програми конференції будуть включені заявки, відібрані оргкомітетом.

Про включення заявки в програму учасники будуть повідомлені не пізніше 15 грудня 2023 р.

Анотації заявок, включених в програму конференції, будуть розміщені на веб-сторінці конференції.

Доповідачі, чиї заявки будуть включені в програму, беруть на себе зобов’язання до 1 лютого подати текст доповіді до оргкомітету (для підготовки перекладу для іноземних учасників).

Статті, підготовлені на основі доповідей на конференції, планується опублікувати у спеціальному числі часопису «Філософська думка».

Оргкомітет