Інститут Філософії

«КАТАСТРОФІЧНИЙ КОНТЕКСТ ЯК ВИКЛИК ТРАДИЦІЙНИМ МЕТОДОЛОГІЧНИМ НАСТАНОВАМ: РЕЛІГІЄЗНАВСТВО ПІД ЧАС ВІЙНИ»

Відділ (відділення) релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди


НАН України


започатковує щомісячний круглий стіл на тему:


«КАТАСТРОФІЧНИЙ КОНТЕКСТ


ЯК ВИКЛИК ТРАДИЦІЙНИМ МЕТОДОЛОГІЧНИМ НАСТАНОВАМ:


РЕЛІГІЄЗНАВСТВО ПІД ЧАС ВІЙНИ»


Керівник проєкту, д.філос.н., професор Л.Филипович.

Модераторка-координатор: к.філос.н. О.Горкуша.

Перша розмова відбулась 30 травня 2023 р.

«Контекстуальність релігії, релігієзнавчого дослідження та релігієзнавця – заангажованість чи емпіричне включення».

Повний запис розмови: https://www.youtube.com/watch?v=xGbIY0NcEBg&t=2s&ab_channel=%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B0

Запрошуємо усіх бажаючих долучатися до роботи круглого столу!

Проблема актуальна не лише для релігієзнавців, але й для теологів, філософів, культурологів, психологів та ширшої інтелектуальної спільноти.

Сьогодні українська гуманітаристика знаходиться не лише перед екзистенційними викликами, як і вся українська громада, але і має нагоду продукувати якісну аналітику тих трагічно-складних емпіричних даних, у які ми занурені як у катастрофічний контекст власного життя та глобально-цивілізаційного поступу. Чи буде наше завтра, а щонайбільше – яким саме воно буде?, - залежить щонайперше від сили волі та зброї наших українських захисників. Проте наш інтелектуальний простір також потребує захисту, догляду й дбайливої методологічної опіки.

Орієнтовні теми Ваших доповідей, а також пропозиції щодо діалогування з доповідачами чи участі в обговоренні, прохання надсилати на електронну адресу: slovosvit@ukr.net