Інститут Філософії

Директор Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України Анатолій Єрмоленко на засіданні Президії НАН України зробив доповідь «Філософія Імануеля Канта і виклики сучасного суспільства»

Оголошення
3 квітня директор Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України Анатолій Єрмоленко на засіданні Президії НАН України зробив доповідь «Філософія Імануеля Канта і виклики сучасного суспільства: до 300-річчя з дня народження мислителя». У своїй доповіді Анатолій Миколайович здійснив глибокий екскурс в історію українського кантознавства та сучасної суспільної ситуації у контексті Кантівських ідей. Для високоповажної аудиторії доповідач виклав основні ідеї філософії Канта, посилаючись на сучасних німецьких кантознавців. Розібравши детально формулювання категоричного імперативу (у версії І. Канта, Т. Адорно, Г. Йонаса, К.-О. Апеля), А.М. Єрмоленко, як дослідник комунікативної філософії, підвів читачів до дискусії про те, що таке дискурс і сформулював власний етично-екологічний категоричний імператив.

Особливо цікавими були практичні приклади того як російська федерація намагається інструменталізувати і окупувати філософський спадок та пам’ять про І. Канта, батьківщину якого вона окупувала ще майже 80 років тому. Анатолій Миколайович нагадав слухачам про історію російської боротьби проти Канта (згадуючи В. Ерна) та апелюючи до І. Нечуя-Левицького. Цікавою у цьому контексті була також його власна дискусія із Ю. Габермасом на шпальтах німецьких журналів, яка розпочалася з часу повномасштабного російського вторгнення.

Більш докладно виклад доповіді можна буде почути 17 квітня (вже в середу), коли в Інституті філософії відбудеться велика конференція із залученням західних науковців під назвою «Філософія Канта і виклики сучасності» Kant’s philosophy and the challenges of our time. International scientific conference. https://www.facebook.com/events/3649559505290095

Детальніше читайте на сайті Національна академія наук України https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=11192