Інститут Філософії

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ: ГЛОБАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ

Анонси подій

Національна академія наук України Інститут філософії імені Г.С. Сковороди Відділ історії філософії України


ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІ ЧИТАННЯ


на тему


ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ: ГЛОБАЛЬНИй КОНТЕКСТ


ПРОГРАМА


16 лютого 2023 року


Початок роботи: 11.00 за київським часом, онлайн, на платформі Zoom Регламент: доповідь – до 20 хв.; дискусія – до 15 хв.


Відкриття читань

директор ІФ НАН України, член-кореспондент НАН України А.М. Єрмоленко

Доповіді

д.філос.н. С.Л. йосипенко, ІФ НАН України / Лозанський університет Інтелектуальна географія як контекст історико-філософського дослідження

к.філос.н. В.М. Терлецький, ІФ НАН України

Інтелектуальні трансфери в українській філософії XIX – XX ст.

к.філос.н. Л.А. Ситніченко, ІФ НАН України

До реконструкції німецько-українських філософських дискурсів: новітні контексти

М.А. Федяй, ІФ НАН України

Західні впливи на філософію в Києво-Могилянській академії: географія джерел. Частина 1.

к.філос.н. М.В. Симчич, ІФ НАН України

Західні впливи на філософію в Києво-Могилянській академії: географія джерел. Частина 2.

д.філос.н Л.О. Филипович, ІФ НАН України, к.філос.н. Г.Д. Филипович, ЗСУ Доробок українських православних інтелектуалів Канади в збереженні релігійної ідентичності українців діаспори

к.філос.н. В.П. Волковський, ІФ НАН України / ІФ Чеської АН Український вільний університет у міжвоєнній Чехословаччині: політично- філософський та історико-філософський контекст

к.філос.н. Н.Г. Філіпенко, ІФ НАН України

Європейські контакти та європейські адреси київських інтелектуалів початку ХХ століття (за спогадами В.Зеньковського «Мої зустрічі з видатними людьми»)

к.філос.н. С.А. Лозниця, ІФ НАН України

Європейська та українська культури: історико-філософські аспекти взаємовпливів


Покликання на підключення:

https://us05web.zoom.us/j/3084968721?pwd=cTduTS91bkNEc1R2VHhKamRPOVFWQT09

Ідентифікатор конференції: 308 496 8721

Код доступу: Brwue0