Інститут Філософії

Оголошується прийом до аспірантури

Оголошення

ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ


НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ


Оголошує прийом


1. До аспірантури з відривом від виробництва за державним замовленням зі спеціальності “філософія” – 033.

2. До аспірантури за контрактом з відривом від виробництва та без відриву від виробництва зі спеціальності “філософія” – 033, відповідно до заявок зацікавлених вузів, установ, організацій, фізичних осіб.

3. До докторантури за контрактом зі спеціальності “філософія” – 033, відповідно до заявок зацікавлених вузів, установ, організацій, фізичних осіб.

Для вступу до аспірантури необхідно з 01 серпня до 11 вересня 2023 р., подати такі документи:

· заяву установленої форми;

· згоду на збір та обробку персональних даних;

· копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

· копії диплома магістра (спеціаліста) та додатку до нього. Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 р.;

· 4 кольорові фотокартки 3х4 см.;

· копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

· копію військового квитка або посвідчення про прописку (для військовозобов’язаних);

· засвідчену копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);

· список опублікованих праць та їх копії (за наявності). Вступники, які не мають опублікованих наукових праць, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;

(Наукова доповідь (реферат) – це науковий текст обсягом до 20 стр., підготовлений вступником до аспірантури, в якому здійснюється аналіз актуальних філософськіх проблем; можливі шляхи розв’язання поставлених задач тощо;)

· рекомендацію вченої ради вищого навчального закладу/наукової установи (за наявності);

· автобіографію,

· особовий листок з обліку кадрів установленої форми, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;

· медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-о;

· конверти з маркою – 2 шт.

Паспорт і диплом про вищу освіту вступники подають особисто.

Вступники до аспірантури складають вступні іспити з філософії та іноземної мови. Вступні іспити відбудуться в період з 18 вересня до 27 вересня 2023 р.

Вступ до докторантури за контрактом здійснюється протягом року.

Для вступу до докторантури необхідно подати такі документи:

· заяву установленої форми;

· згоду на збір та обробку персональних даних;

· копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

· копію диплома доктора філософії або кандидата наук;

· письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науковим працівником Інституту зі згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;

· копію атестату про присвоєння вченого звання доцента або старшого наукового співробітника;

· список опублікованих наукових праць;

· 2 кольорові фотокартки 3х4 см;

· копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

· копію військового квитка або посвідчення про прописку (для військовозобов’язаних);

· автобіографію;

· особовий листок з обліку кадрів установленої форми;

· копію трудової книжки;

· довідку з місця роботи;

· медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-о;

· конверти з маркою – 2 шт.

Паспорт, диплом про вищу освіту та кандидата наук вступники подають особисто.

Для вступу до аспірантури і докторантури за контрактом, крім зазначених вище документів, необхідне клопотання вузу, установи чи організації про направлення до аспірантури чи докторантури з гарантією про оплату за навчання відповідно до укладеної угоди (у разі подання заявок зацікавлених вузів, установ, організацій) .

Зарахування до аспірантури з 01 листопада 2023 року.

Зарахування до докторантури здійснюється за рішенням вченої ради.

Наша адреса: 01001, Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4,

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України.

Відділ кадрів та аспірантури,

тел. для довідок:

(044) 279-27-06 - Зязюн Марія Сергіївна

097-927-24-63 - Маменко Тарас Васильович