Інститут Філософії

Семінар дослідників східних філософій

Анонси подій

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України


відділ історії зарубіжної філософії


сектор історії східної філософії


25 червня 2024, 16:00


Семінар дослідників


Східних філософій


Засідання CXLV


приєднатися до конференції Zoom можна за покликанням:


https://us02web.zoom.us/j/83167947782?pwd=gKtzSIuFf9C9LAzaYxBBdRONbK6kcP.1


ідентифікатор конференції 831 6794 7782, код доступу308830


Тема доповіді:


«Шветашватара упанішада 1.1-16:


переклад, текстологічний й


історико-філософський аналіз»


Доповідач:


Юрій Завгородній,


Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАНУ


ЗАПРОШУЄМО УСІХ ЗАЦІКАВЛЕНИХ!


Див.: www.tdsf.kiev.ua/

http://community.livejournal.com/ukr_asia_philos

http://www.facebook.com/OrientalPhilosophiesSeminarKyivUkraine

ТЕЗИ


У великому індологічному світі Шветашватара упанішада перекладається і вивчається не одне століття. За цей час вдалося зробити чимало щодо осмислення викладеного в ній учення й особливостей мови самого тексту, його специфіки. Водночас були виявлені і проблемні та складні місця в Шветашватара упанішаді. Тим самим процес дослідження цієї упанішади ще далекий до свого завершення.

В Україні звернення до упанішад, цього жанру давньоіндійської літератури, яке виникає у середині – другій половині ХІХ ст., було перерванонаприкінці 1920-их – у 1930-их роках і не встигло охопити Шветашватара упанішаду.

У доповіді, спираючись на публікацію оригінального санскритського тексту, пропонується попередній переклад шістнадцяти строф його першого розділу. При цьому передбачається спиратися на відомі переклади Шветашватара упанішади М. Мюллера, П. Дойссена, Е. Г’юма, С. Радгакришнана, свамі Т’яґишананди, О. Сиркіна, П. Олівелла, Д. Калі, присвячену їй дослідницьку літературу, інші давньоіндійські тексти. Окрема увага приділяється текстотворенню, дискусійним, проблемним, неясним місцям у строфах упанішади, її головним героям і релігійно-філософському змісту.