НА ГОЛОВНУ  |  НОВИНИ  |  ПРО ІНСТИТУТ  |  НДР  |  ПУБЛІКАЦІЇ  |  КОНФЕРЕНЦІЇ  |  КОНТАКТИ  |  КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Публікації

Публікації Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України

2003 рік

Монографії та підручники


1. "Історія української культури" - т. 3 - К.: Наукова думка, 2003 (члени редколегії: Попович М.В., Шинкарук В.І., автори: Кримський С.Б., Нічик В.М. Стратій Я.М., Довга Л.М., Литвинов В.Д., та інші) - 101, др.. арк.

2. Шинкарук В.І. Вибрані твори у 3-х томах. - К.: Український центр духовної культури, 2003. - ред. Лях В.В., Табачковський В.П. Т. 1. - 382 с. Т. 2. - 528 с.

3. Кримський С.Б. "Запити філософських сенсів". - К.: Парапан, 2003 - 14 др. арк.

4. Булатов М.О. "Німецька класична філософія. Ч. 1. Кант. Фіхте. Шеллінг". - К.: Стилос, 2003. - 18,2 др. арк.

5. "Цивилизационные модели современности и их исторические корни"/Пахомов Ю.Н., Крымский С.Б., Павленко Ю.Б. - К.: Наукова думка, 2003. - 27 др. арк.

6. "Ідея культури: виклики сучасної цивілізації". - відп. ред. д. філос. н. Бистрицький Є.К. - К.: Альтерпрес, 2003. - 7,7 др. арк.

7. "Етно-соціальні трансформації в Україні". - авт. колектив під ред. Попова Б.В. - К.: Центр духовної культури, 2003.- 12,5 др. арк.

8. "Концептуальні виміри екологічної свідомості"/ Кисельов М.М., Гардашук Т.В., Канак Ф.М. - К.: Видавець Парапан, 2003. - 13 др. арк.

9. Кузнєцов В.І. "Філософія права. Історія та сучасність: навчальний посібник". - К.: Стилос, 2003. - 24 др. арк.

10. Філософія: світ людини. Курс лекцій. - авт. колектив під кер. д. філос. н. Табачковського В.Г., К.: Либідь, 2003. - 20 др. арк.

11. Мультиверсум. Філософський альманах. - К.: Центр духовної культури, - 2003. - № 32. - 14 др. арк.

12. Мультиверсум. Філософський альманах. - К.: Центр духовної культури, - 2003. - № 33. - 13,3 др. арк.

13. Мультиверсум. Філософський альманах. - К.: Центр духовної культури, - 2003. - № 34. - 14 др. арк.

14. Мультиверсум. Філософський альманах. - К.: Центр духовної культури, - 2003. - № 35. - 13 др. арк.

15. Мультиверсум. Філософський альманах. - К.: Центр духовної культури, - 2003. - № 36. - 14 др. арк.

16. Мультиверсум. Філософський альманах. - К.: Центр духовної культури, - 2003. - № 37. - 13 др. арк.

17. Філософська думка // Науково-теоретичний часопис. - Київ, 2003. - Вип. 1-6.

18. Практична філософія // Науково-теоретичний часопис. - Київ, 2003. - Вип. 2-3.

19. Філософські обрії // Науково-теоретичний часопис. - Київ-Полтава, 2003 (щорічник), № 8, 9, 10.

Брошури:

1. Грабовський С.І. Що принесла Україні Переяславська Рада? - К.: Стилос, 2003. - 2,7 др. арк.

2. Кримський С.Б. Заклики духовності XXI століття: Лекція. - К.: КМ Академія, 2003. - 1, 5 др. арк.

<<< Повернутись на попередню сторінку

 

     © 2003 Інститут Філософії НАН України. Всі права застережено.
розробка: Beleven Web Studio