НА ГОЛОВНУ  |  НОВИНИ  |  ПРО ІНСТИТУТ  |  НДР  |  ПУБЛІКАЦІЇ  |  КОНФЕРЕНЦІЇ  |  КОНТАКТИ  |  КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
Новини_2008
09.11.08

Історія української філософії: Підручник. – К.: Академвидав, 2008. – 624 с. (Альма матер).

        Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (Лист №1.4/18-Г-2160 від 05.12.2007)
        Підручник підготовлений з урахування новітніх досліджень з історії української філософії. Завдяки покладеній в основу тематично-персональній концепції історію філософської думки України вперше представлено в ньому як цілісний процес, а висвітлення окремих інтелектуальних явищ (шкіл, напрямів, рухів) пов’язано з розкриттям надбань найвидатніших мислителів. Обгрунтовано також основні теоретичні принципи і методологічні засади, проблеми та перспективи дослідження генези вітчизняної філософської думки.
        Автори підручника – викладачі кафедри української філософії та культури філософського факультету Киівського національного університету імені Тараса Шевченка, провідні науковці відділу історії української філософії Інституту філософії НАН України імені Г.С.Сковороди.
       Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, усіх, хто цікавиться історією вітчизняної філософії.

 

Шевченко В.В. Україна духовна: постаті, події, явища. – К.: Світ Знань, 2008. – 572 с..

       У монографії розглядається широке поле питань, тематико-проблематичний комплекс яких включає дослідження впливу Біблії на становлення й розвиток давньоукраїнського письменства, висвітлення особливостей мовного розвитку на етнічних теренах України та національної самобутності українського літературного бароко. Значна увага приділяється розкриттю духовного кредо та творчої неповторності видатних діячів української культури, а також аналізу провідних тенденцій сучасного розвитку української богословської думки, її місійних вимірів та аксіологічних підтекстів. Додаткова бібліографія з досліджуваних тем покликана розширити й поглибити уявлення читача про науково-богословський спектр висвітлюваної проблематики.
       Актуальні як даність різнопланові аспекти дослідження сприятимуть збагаченню уявлення про духовний феномен України на нинішньому етапі державотворчого поступу й воднораз допоможуть краще зрозуміти процеси, що мають місце в церковно-релігійній сфері її поточного життя та характеризуються неоднозначністю сприйняття й оцінок.
       Розрахована на студентів гуманітарних факультетів, духовних закладів, викладачів, науковців, усіх, хто цікавиться культурно-історичним та церковно-релігійним життям України.

 

Мистико-эзотерические движения в теории и практике. История. Психология. Философия: Сб. материалов / Под ред. С.В.Пахомова, Ю.Ю.Завгороднего, С.В.Капранова. – СПб., 2008. – 160 с.

ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, Киев, 15 — 17 сентября 2007г.

 

 

 

 

 

18.09.08

НАЗИП ХАМИТОВ. ФИЛОСОФИЯ И ПСИХОЛОГИЯ НА ПОЛА
Книга 1 САМОТАТА НА МЪЖА И НА ЖЕНАТА
Книга 2 ХОРА НА ТЪГАТА И ХОРА НА СКУКАТА
Тайната на самотата и съвместимостта между мъжа и жената
(Превод от руски език: Димитър Мирчев) - София: ИККВАНТИ, 2008

Изследването на известния философ и психоаналитик проф. д.ф.н. Назип Хамитов ФИЛОСОФИЯ И ПСИХОЛОГИЯ НА ПОЛА се състои от две книги - САМОТАТА НА МЪЖА И НА ЖЕНАТА (допълнено и преработено издание) и ХОРА НА ТЪГАТ И ХОРА НА СКУКАТА.
Темите, които се интерпретират в първата книга, представляват интерес за широк кръг читатели: тайната на съвършения ерген, самотата на двома, сексуалната и еротична самота, самотата и проституцията, самотата на сексуалния манияк, самотата на отхвърлените родители...
Втората книга е посветена на разгадаването на тайната на самотата и на съвместимостта между мъжа и жената. Авторът предлага оригинално решение на проблема, като определя хора на тъгата и хора на скуката. Вниквайки в дълбината на тяхната психика, той прогнозира отношенията им.
Н.Хамитов планира да продължи темата в книгите МЪЖЪТ В ЖЕНАТА, ЖЕНАТА В МЪЖА и СЕКС, ЕРОС, СВРЪХЕРОС.

 

 

27.03.08

Кримський С. Б.,Під сигнатурою Софії – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська Академія»., 2008,– 367 с.

Книжка є результатом дослідження шляхів самотворення людини в контекстах духу, долі, локально-національних цивілізацій, тих можливостей, що відкриває українська культура. Орієнтиром дослідження стала концепція софійності, що була залучена греко-слов'янською православною цивілізацією.як принцип мудрості буття, святості рідної землі, "радісного художества", творчості, архетипу українського менталітету. Ця концепція дала змогу підняти загальнофілософську проблематику великої символіки пізнання та затвердження науки як шансу виживання людини, розуміння принципів духовності, узагальненої раціональності та конструювання буття, метаісторичних обріїв культури та процесів перетворення історії на постісторію в новому тисячолітті. Акцентовано дослідження наскрізних структур цивілізаційно-го процесу - архетипів знання, діяльності, духу. У книзі висвітлюються питання національного відродження України, особливостей перехідних процесів, характеристик української ментальності, в тому числі настанов кордоцентризму, персоналізму, софійності, онтологічного оптимізму, буттєвої етики, архетипу Слова та парадигми бароко. Розкривається визначення самого феномену національного менталітету через тлумачення символічних формоутворень: Дім - Поле - Храм. У цьому напрямі досліджуваний матеріал ґрунтується на питаннях екзистенції людини та цивілізаційних підстав її розвитку, долі національних цінностей у трансформаційній схемі: історія - метаісторія -постісторія, ейдетики української культури.

 

 

01.02.08

Міністерство культури і туризму України
Національний центр
театрального мистецтва
їм. Леся курбаса
01034, вул. Володимирська, 23-В, м. Київ, Україна, т. 279.4238,
т. 279.4783, ел.пошта: center@kurbas.org.ua

ШАНОВНІ ПАНОВЕ!
Національний центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса
має честь запросити Вас до участі у масштабній науковій конференції

"Художня культура і політика. Актуальний діалог",

яка відбудеться 5 та 6 березня 2008 року у приміщенні НЦТМ ім. Леся Курбаса за адресою:
м. Київ, вул. Володимирська, 23-В, 3-ій пов.

Пропонуємо до обговорення такі аспекти заявленої проблематики:
1) Культурна політика як стратегія побудови громадянського суспільства;
2) Культурно-мистецькі стратегії у позахудожньому (політичному) просторі;
3) "Політичний театр" в історичному й актуальному часі;
4) Сучасний фольклор як компонент політичної гри;
5) Ваші пропозиції також будуть враховані.

Куратор - доктор мистецтвознавства Ганна Веселовська.
Свої конструктивні ідеї, побажання, заявки на участь та тези доповідей прохання надсилати до 15 лютого за адресою: viktorsobi@ukr.net та viktoisobi@bigmir.net або 01034, м.Київ, вул. Володимирська, 23-В, НЦТМ ім.Леся Курбаса, Віктору Собіянському, або за номером факсу 8(044) 279-47-83. Контактний телефон: 8-050-267-47-83, Віктор.
Сподіваємось на плідну співпрацю!
З повагою,
директор НЦТМ ім. Леся Курбаса,
д. мист.,академік АМУ
Н. М. Корнієнко

 

25.01.08

ИНДИЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СТРАНАХ СНГ. Материалы научной конференции, – М., 2007, 448 с.

Ответственные редакторы: Е.Ю.Ванина, Е.Ю.Карачкова, А.А.Устенко.

Сборник материалов конференции идеологов СНГ, состоявшейся в центре индийских исследований Института востоковедения РАН 15 – 16 марта 2006 г. В статьях и докладах рассматриваются актуальные проблемы истории, культуры, филологии, политики и экономики Индии, даётся аналитический обзор состояния индийских исследований в Казахстане, России, Таджикистане, Узбекистане и Украине. Сборник издан при финансовой поддержке посольства Республики Индия в России.

Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения Института.

 

 

     © 2003 Інститут Філософії НАН України. Всі права застережено.
розробка: Beleven Web Studio