НА ГОЛОВНУ  |  НОВИНИ  |  ПРО ІНСТИТУТ  |  НДР  |  ПУБЛІКАЦІЇ  |  КОНФЕРЕНЦІЇ  |  КОНТАКТИ  |  КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
Новини_2007
11.12.07

Крисаченко В.С. Образ України у світовій культурі : природні та духовні виміри. – Луцьк:. Омега-Альфа + 2007. - 430 с.

Рецензенти:В. П. Андрущенко, академік АПН України;М. А. Голубець, академік НАН України; М.Т. Степико, доктор філософських наук; О. Я. Пилипчук, доктор біологічних наук.

Текст подається в авторській редакції.

Рекомендовано міністерством освіти і науки України у 1997р., як навчальний посібник

Крізь призму автентичних текстів різної доби, автор доводить до сучасника неповторний образ теренів України та її людяності на різних етапах її історичного розвитку. В основу книги покладено геополітичний підхід, за яким у контексті уваги постають не лише українській етнос, але і всі інші етнополітичні події, що відбувалися на теренах землі, яка іменується Україною.

Це видання здійснено за підтримки наукового товариства "Софія - Оранта". Голова В.М. Поздняков.

 

"Громадянське суспільство в Україні за доби глобалізації: ціннісно-нормативне та інституційне забезпечення його розбудови" - Київ. -2007-318с.

Відповідальний редактор:
Анатолій Єрмоленко, доктор філософських наук, завідувач відділу соціальної філософії Інституту філософії ім. Григорія Сковороди НАН України.
Наукові редактори:
Вахтанґ Кебуладзе, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії філософського факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, вчений секретар Українського феноменологічного товариства.
Оксана Кисельова, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу філософії культури, етики і естетики Інституту філософії ім. Григорія Сковороди НАН України, президент Інституту ліберального суспільства.
Наукові рецензенти:
Микола Кисельов, доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник відділу філософських проблем природознавства та екології Інституту філософії ім. Григорія Сковороди НАН України. Анатолій Колодний, доктор філософських наук, професор, заступник директора, керівник Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Григорія Сковороди НАН України

Збірник присвячено філософському осмисленню проблем, пов'язаних із розбудовою громадянського суспільства в Україні за умов глобалізації, а також змінами в системі цінностей, інституцій та ціннісних орієнтацій громадян українського суспільства, що забезпечують становлення демократії. Книжку розраховано на науковців, викладачів університетів, аспірантів, студентів і широке коло читачів.

Це видання здійснено за підтримки Міжнародного фонду "Відродження"-
Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту філософії ім. Григорія Сковороди ПАН України (Протокол № 8 від 10 липня 2007 року)

 

Цінності громадянського суспільства і моральний вибір:
український досвід.
- К.: Етна-1. - 2006. - 268с

Відповідальні редактори:
А.М. Єрмоленко, доктор філософських наук, професор, завідуючий відділом соціальної філософії Інституту філософи ім. Григорія Сковороди НАН України.
О.О. Кисельова, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу філософії культури, етики і Інституту філософії ім. Григорія Сковороди НАН України.
Наукові рецензенти:
М.М. Кисельов, доктор філософських наук, професор, провідний співробітник відділу філософських проблем природознавства та екології Інституту філософи ім. Григорія Сковороди НАН України.
В.В. Лях, доктор філософських наук, завідувач відділу історії зарубіжної філософи Інституту філософії ім. Григорія Сковороди НАН України.

Збірник присвячено філософському осмисленню ціннісних трансформацій в українському суспільстві як важливого чинника подій, пов'язаних з помаранчевою революцією та її подальшим розгортанням. Книжку розраховано на науковців, викладачів університетів, аспірантів, студентів і широке коло читачів

Це видання здійснено за підтримки Міжнародного фонду "Відродження" в рамках проекту, який реалізовано Інститутом ліберального суспільства в партнерстві з Інститутом філософи ім. Григорія Сковороди НАН України, філософським факультетом Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Кантівським товариством в Україні, Українським феноменологічним товариством.

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту філософи
ім. Григорія Сковороди НАН (Протокол № 3 від 21 лютого 2006 року)

26.11.07

Малахов В.А., Мулярчук Є.І., Жулай В.Д., Савельєва М.Ю.
Цивілізаційні виміри мральності: зміна парадигм . — К.: Наукова думка, 2007. — 160 с.

У монографії аналізується комплекс морально-етичних проблем, пов’язаних зі збереженням
людської ідентичності, та розкривається роль моральних стимулів життєдіяльності цивілізації і в самовизначенні людської особистості. Особливу увагу приділено тенденціям спотворення
моральних спонук під тиском дегуманізуючих чинників сучасності, зокрема гіпертрофованої
політичної прагматики і терористичних загроз. Піднімаються питання боротьби за мораль, за відстоювання її ролі у розвиткові цивілізації і культури.

 

17.11.07

Інститут української археографії та джерелознавства їм. М.С. Грушевсъкого HAH України
Інститут історії України НАЙ України
Український Інститут національної пом'яти
Український католицький університет (м. Львів)
Центр українознавства Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Черкаський національний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького
Національний музей історії України
Липовецька районна державна адміністрація Вінницької обл.
Міжнародний благодійний фонд "Українська родина" Часопис "Наша Віра"


ПАМ'ЯТІ
МИТРОПОЛИТА ВАСИЛЯ ЛИПКІВСЬКОГО

(1864 - 1937)
до 70-річчя від дня загибелі
27 листопада 1937р.

" Наукова конференція "Служіння і спадщина Митрополита Василя Липківського" (9:00-16:00, 17 листопада 2007 p., Будинок учених, вул. Володимирська, 45-а (метро"Золоті Ворота").

 • " Панахида в пам'ять про синів і дочок України, убитих більшовицьким окупаційним режимом (15:00, 18 листопада 2007 p., Биківнянський ліс, від'їзд
  автобуса з Софійської площі о 14.0О).

 • " Презентація портрета Митрополита Василя Липківського й передача в дар Національному музеєві історії України портретів Митрополита Василя Липківського та Митрополита Миколи
  Борецького (15:00, 20 листопада 2007р.).

 • " Панахида в пам'ять про Митрополита Василя Липківського, єпископів, священиків і мирян Української автокефальної православної церкви та і інших церков, знищених комуністичним режимом (15:00, 21 листопада, Лук'янівський цвинтар (м.Київ, метро "Дорогожичі" або "Лук'янівська", трол. 16, трамвай 14).

 • " Відкриття виставки "Служіння і спадщина
  Митрополита Василя Липківського" (15:00, 26 листопада, Національна бібліотека України ім. В. Вернадського, Московська площа (біля
  Центрального автовокзалу).

 • " Презентація збірників документів і матеріалів: "Другий Всеукраїнський Православний Церковний Собор УАПЦ 17-30 жовтня 1927 р." (К., 2007) та
  "Всеукраїнський Собор УАПЦ 5-6 червня 1990р." (Львів, 2007) (15:30, 26 листопада, Національна бібліотека України ім. В. Вернадського).

 • " Заходи на пошанування пам'яті Митрополита Василя Липківського в м. Липовець Вінницької обл. (27лисгопада 2007р.; за окремою програмою).

 • " Видання матеріалів наукової конференції "Служіння і спадщина Митрополита Василя Липківського".

 • " Видання збірника документів "В Українській церкві | велика була духовна сила..." (Становлення Української автокефальної православної церкви в описах самовидців та учасників церковно-визвольного руху в Північному Лівобережжі та на Кременчуччині в 1917-1925 рр.)".

 • " Видання усної книги "Проповіді Митрополита Василя Липківського".

11.05.07

19 травня – День науки
відповідно до цього 16 – 19 травня 2007 р. планується проведення
Ф е с т и в а л ю    н а у к и


Національна академія наук України
та Міністерство освіти і науки України
19 травня 2007 р.
проводитимуть перший в історії України
                                                      Фестиваль науки, присвячений Дню науки.


        Метою проведення фестивалю науки в Україні є широке інформування суспільства про наукові досягнення і практичні розробки вітчизняних науковців і наукових установ. У межах фестивалю науки передбачається проведення багатьох різноманітних за формою і змістом заходів, розрахованих на різні категорії учасників, — виступів провідних вчених з популярними лекціями, екскурсій до лабораторій та музеїв, засідань круглих столів, презентацій інноваційних розробок, показів науково-популярних фільмів і т. ін. Заходи Фестивалю планується провести як у Києві, так і в регіонах України за участю Наукових центрів НАН та МОН України.
Детальнішу інформацію про заходи, які плануються проводитися в Україні можна дізнатися на сайті Фестивалю:
http://www.festival.nas.gov.ua

Інститут філософії у межах Дня науки буде проводити такі заходи:

№ п/п
Дата проведення
Час проведення
Зміст заходу
Місце проведення(поштова адреса, приміщення тощо)
Відповідальна особа, тел., e-mail

1.
17 травня 2007 р.
11.00-17.00
Виставка наукових видань Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4
Лозниця Світлана Альфредівна, т. (044) 278-36-31, e-mail: ifukr@i.com.ua
2.
18 травня 2007 р.
11.00-14.00
Виставка наукових видань Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, зустріч із авторами
01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4
Лозниця Світлана Альфредівна, т. (044) 278-36-31, e-mail: ifukr@i.com.ua
3.
18 травня 2007 р.
Початок о 14.00
Відкрита лекція на тему: “Україна і Європа”. Доповідач — директор Інституту філософії імені Г.С. Сковороди, академік НАН України, Попович Мирослав Володимирович
01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4
Лозниця Світлана Альфредівна, т. (044) 278-36-31, e-mail: ifukr@i.com.ua

 

 

                           

26.01.07

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ НАН УКРАЇНИ ім. Г. С. СКОВОРОДИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М. П. ДРАГОМАНОВА

19-20 квітня 2007 р.
проводять Міжнародну науково-теоретичну конференцію
«ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ І СУЧАСНІСТЬ»

Пропоновані напрямки роботи конференції:

— Освіта як об'єкт філософської рефлексії: історія і сучасність
— Культурно-онтологічні аспекти освіти; освітній вимір людського існування
— Раціональне та ірраціональне у філософії освіти: історико-філософський контекст
і сучасне становище
— Історія філософії і метафізики як підґрунтя сучасної філософії
— Освіта в умовах інформаційного суспільства; освіта, просвіта і наука в сучасній Україні
— Філософія освіти у XXI ст.: Болонський та постболонський контекст
— Етика і практична філософія
— Освіта у гендерній рецепції сучасної філософії

Заявки на участь та матеріали до конференції мають бути отримані Оргкомітетом до 15 лютого 2007 р. у вигляді статей. Основні вимоги до оформлення матеріалів: обсяг статей — до 7-12 сторінок формату А4 комп'ютерного набору (29-30 рядків на стор., поля 20 мм з усіх боків, інтервал "точно 24 пт", розмір шрифту 14 гарнітури Times New Roman) в одному екземплярі. Статті має передувати коротка анотація (3-4 рядки). На окремій сторінці слід вказати відомості про автора: прізвище і повністю ім'я та по батькові, вчене звання, науковий ступінь, місце роботи та посаду, службову та домашню адресу, номера телефонів, при наявності - факс і e-mail. До роздрукованого матеріалу необхідно додати електронний варіант (дискета 3,5", формат Word 97/98/00/03, doc. або rtf).
Робочі мови конференції - українська, російська, англійська.
Статті учасників конференції будуть надруковані у фаховому виданні напередодні конференції. Публікації коштуватимуть авторам з розрахунку 7 (сім) гривень за роздруковану сторінку комп'ютерного набору. Враховуючи обсяг підготовлених матеріалів, автори мають надіслати до Оргкомітету відповідну суму.
Запрошення до участі у конференції надсилатимуться авторам матеріалів після комплектування секцій.
Замовлення, матеріали та кошти (поштовим переказом) слід надсилати за адресою: Окороков В.Б. Оргкомітет конференції; Дніпропетровськ, поштамт, до запитання, 49100, Україна, або Пронякін В.І., Оргкомітет конференції; Дніпропетровськ, головпоштамт, до запитання, 49000, Україна.
Можливе спілкування за телефонами: 0562-67-01-54, 056-724-41-77 та е-mail: okvit@mail.dnepr.net також vivapro@mail.dnepr.net
За вказаними електронними адресами можливо також надсилати заявки та тексти статей. При цьому необхідно дотримуватися зазначених вимог до оформлення матеріалу. У будь-якому випадку статті друкуватимуться за умовою своєчасної оплати.

ОРГКОМІТЕТ

                           

25.01.07

Хамитов Н., Крылова С.
Этика. Путь к красоте отношений: Курс лекций. — К.: КНТ, Центр учебной литературы, 2007. — 256 с.

В курсе лекций «ЭТИКА: путь к красоте отношений» Н. Хамитов и С. Крылова доступно и интересно раскрывают основные моральные проблемы современного человека. Часть материала подана в виде увлекательных диалогов философа, писателя и психоаналитика.
Книга составляет единое целое с курсами лекций: Н. Хамитов, Л. Гармаш, С. Крылова «ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ: проблема человека» и Н. Хамитов «ФИЛОСОФИЯ: Бытие. Человек. Мир».
Для студентов, аспирантов, преподавателей, всех тех, кто интересуется проблемами этики.

                           

05.01.07

6 квітня 2007 року

Інститут філософії
ім. Г.С.Сковороди НАН України
проводить

 

філософсько-антропологічні читання пам’яті В.Г.Табачковського
«Філософська антропологія та сьогодення»

Заявки на участь у читаннях із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, наукового ступеня, звання та посади, теми виступу та домашньої адреси просимо надсилати за адресою: 01001, м. Київ – 1, вул. Трьохсвятительська 4, Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, відділ філософської антропології, Андросу Євгену Івановичу.

Заявки просимо надсилати у січні – лютому 2007 року.

                              


04.01.07

                                 Університет „Києво-Могилянська академія"
                                    (кафедра філософії та релігієзнавства)
                                    Український філософський фонд

                                    запрошують до участі у роботі

V Могилянського історико-філософського семінару,
який відбудеться 31 січня 2007 року
у приміщенні університету „Києво-Могилянська академія" за адресою Київ, вул. Сковороди 2, корп. 1, ауд 314.

Тема семінару: Історико-філософські дослідження в Україні:
стан і перспективи.

Програма семінару:

10.30-11.00 Реєстрація учасників
11.00 - 13.30 Засідання І. Доповіді:

о Тематика історико-філософських досліджень і самоідентифікація сучасної філософської думки в Україні.
Доповідач - к.ф.н. Мінаков М.А.
о Академічні видання перекладів: науковий стандарт та українські реалії.
Доповідач - д.ф.н. Пролеєв С.В.

Обговорення доповідей та загальна дискусія про стан історико-філософських (зокрема дисертаційних) досліджень в Україні, здобутки і проблеми української історико-філософської науки.

До участі запрошуються викладачі, аспіранти, студенти, а також всі зацікавлені.
Доповіді - 20 хв., виступи в обговоренні - до 10 хв.

13.30 - 14.00 Перерва на каву.
14.00 - 17.00 Засідання II. Презентація книг, виданих у 2006 p.:
о Вілен Горський. Біля джерел. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2006.
о О. Вдовіна, Ю. Завгородній (упор).Давньоруське любомудріє. Тексти і контексти. К.: Видавничий дім «Киево-Могилянська академія», 2006.

Заявки на участь просимо надсилати до 10 січня 2007 р. по тел.: 425-60-11 або ел.поштою: gusev@ukma.kiev.ua


     © 2003 Інститут Філософії НАН України. Всі права застережено.
розробка: Beleven Web Studio