Інститут Філософії

ФІЛОСОФІЯ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАНИ

Інститут філософії імені Г.С. СковородиФІЛОСОФІЯ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ:

ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ

міжнародна науково-теоретична конференція

присвячена 300-річчю з дня народження Г.С. Сковороди


програма


17-18 листопада 2022 року

м. Київ

17 листопада 2022, 11.00

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Зала засідань Вченої ради Інституту

Головують: А.М. Єрмоленко, С.Л. ЙосипенкоВітальне слово:

Смолій Валерій Андрійович, академік-секретар Відділення історії, філософії та права НАН України, директор Інституту історії України НАН України, академік НАНУ

Конверський Анатолій Євгенович, декан філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік НАН України

Карпенко Іван Васильович, декан філософського факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразина, доктор філософських наук, професор

Култаєва Марія Дмитрівна, завідувачка кафедри філософії Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАПН України

Альчук Марія Павлівна, завідувачка кафедри теорії та історії культури Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор філософських наук, професор

Рик Сергій Миколайович,завідувач кафедри філософії і соціальної антропології імені професора І.П. Стогнія Університету Григорія Сковороди в Переяславі, кандидат філософських наук


Доповіді (регламент – 15 хв., обговорення – до 10 хв.)

Єрмоленко Анатолій Миколайович, директор Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, член-кореспондент НАН України
«Практична філософія Григорія Сковороди у світлі нашого досвіду»

Кашуба Марія Василівна, завідувачка кафедри гуманітарних дисциплін Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка, доктор філософських наук, професор
«Творчість Григорія Сковороди у контексті Просвітництва»

Штепенко Олександра Геннадіївна, професор кафедри слов'янської літератури в університеті Миколая Коперніка (Польща), доктор філологічних наук
«Європейські культурні універсалії vs образи української духовності у філософії Григорія Сковороди»

Коваленко Георгій, ректор Відкритого Православного університету Святої Софії-Премудрості, кандидат філософських наук
«Софія Київська в філософії Григорія Сковороди і Григорій Сковорода в Софії Київській»

Кононенко Тарас Петрович, завідувач кафедри історії філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філософських наук
«Симфонізм у філософській спадщині Григорія Сковороди»

Йосипенко Сергій Львович, заступник директора Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, доктор філософських наук
«Про що насправді говорить “паралель Сковорода-Мейнгард”?»

Лютий Тарас Володимирович, провідний науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, доктор філософських наук, професор
«Сковорода як філософ самовладання»

Киридон Алла Миколаївна, директор Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво», доктор історичних наук, професор
Арістова Алла Вадимівна, зав. відділу соціогуманітарних наук Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво», доктор філософських наук, професор
«Енциклопедійний ейдос світів Г. Сковороди в репрезентаційнiй візії Л. Ушкалова»

Колодний Анатолій Миколайович, головний науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, доктор філософських наук, професор
Филипович Людмила Олександрівна, провідний науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, доктор філософських наук, професор
«Сковорода в пошуках своєї релігійної ідентичності: від антиклерикалізму до вільнодумства»

посилання на підключення в перший день: З 11.00 (17.11.2022 р.)
https://us02web.zoom.us/j/84842160520?pwd=Qm1GNnpadFhUQTNZTmlNVGxOdU1jUT09

Ідентифікатор конференції: 848 4216 0520
Код доступу: 275844

18 листопада 2022, 11.00

Секція І. Філософсько-антропологічні погляди

Григорія Сковороди і сучасність

Головують О.Є. Гомілко, В.П. Загороднюк


Загороднюк Валерій Петрович, завідувач відділу філософської антропології Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, доктор філософських наук, професор
«Григорій Сковорода і антропологічний поворот у філософії»

Хамітов Назіп Віленович, провідний науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, член-кореспондент НАН України
«Філософія Григорія Сковороди й сучасна філософська антропологія в Україні»

Гомілко Ольга Євгенівна, провідний науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, доктор філософських наук, професор
«“Філософія серця” Г. Сковороди: подолання дихотомії розуму та тіла»

Кисельов Микола Миколайович, провідний науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, доктор філософських наук, професор
«Феномен людини у трактуваннях Г.С.Сковороди»

Навроцький Володимир Вячеславович, провідний науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, доктор філософських наук
«Г.С. Сковорода про емоції і сучасні дослідження емоцій»

Крилова Світлана Анатоліївна, професор кафедри богослов’я, релігієзнавства і культурології НПУ імені М. Драгоманова, доктор філософських наук, професор
«Персоналістичні й гуманістичні тенденції філософії Григорія Сковороди»

Усов Дмитро Володимирович, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, доктор філософських наук, професор
«Філософія людини Г.Сковороди та Ж.Ж.Руссо: порівняльний аналіз»

Колінько Марина Вадимівна, професор кафедри філософії та релігієзнавства Київський університет імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук
«Домашній світ та інший культурний простір у філософії Сковороди»

Василькевич Я.З., доцент кафедри психології Університету Григорія Сковороди в Переяславі, кандидат психологічних наук
«Психологічні аспекти Сковородинівського вчення про людину».\

Вербова Роксолана Миколаївна, старший викладач кафедри філософії Національного університету «Львівська політехніка», кандидат філософських наук
«Персоналістські ідеї Григорія Сковороди»

Рик Микола Сергійович, старший викладач кафедри філософії і соціальної антропології імені професора І.П.Стогнія Університету Григорія Сковороди в Переяславі, кандидат філософських наук
«Значення християнської символіки у філософії Григорія Сковороди».

Білодід Володимир Дмитрович, старший науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, кандидат філософських наук
«Демістифікуюча тенденція в христології Г.Сковороди»

Бень Богдан Тарасович, аспірант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
«Пошук духовного серця людини у філософії Григорія Сковороди і довіра до себе у американському трансценденталізмі: філософія особистого зростання»


18 листопада 2022, 11.00

Секція ІІ. Практична філософія Григорія Сковороди і сучасність

Головують Т.В. Гардашук, Є.І. Мулярчук


Мулярчук Євген Іванович, старший науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, доктор філософських наук
«Поняття покликання у свідомості сучасних українців та філософія Григорія Сковороди»

Гардашук Тетяна Василівна, завідувачка відділу логіки та методології науки Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, доктор філософських наук
«Сучасні інтерпретації щастя»

Лях Віталій Васильович, завідувач відділу історії зарубіжної філософії Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, доктор філософських наук, професор
«Ідеал щастя Г. Сковороди в контексті сучасного дрифту до “суспільства дозвілля”»

Ситніченко Людмила Анатоліївна, старший науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, кандидат філософських наук
«Проблема людської гідності у роздумах Г. Сковороди та Б. Паскаля (новітні контексти)»

Поліщук Ніна Павлівна, провідний науковий співробітник відділу історії філософії України Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, доктор філософських наук
«Рецепції оказіоналізму у філософському дискурсі Г.Сковороди»

Додонов Роман Олександрович, професор кафедри філософії та релігієзнавства Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор
«Концепт «архетипос» в творчості Г.С. Сковороди»
Кравченко О.П., доцент кафедри філософії і соціальної антропології імені професора І.П. Стогнія Університету Григорія Сковороди в Переяславі, кандидат філософських наук
«Григорій Сковорода про сенс життя»


Надольний Микола Іванович, старший науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, кандидат філософських наук
«Григорій Сковорода про пізнання як споживання»

Юхименко Н.Ф., доцент кафедри філософії і соціальної антропології імені професора І.П. Стогнія Університету Григорія Сковороди в Переяславі, кандидат філософських наук
«Концепт свободи у філософії Григорія Сковороди»

Жулай Валерій Денисович, науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, кандидат філософських наук
«Ідея сродної праці Григорія Сковороди як засновок для переосмислення кризи довкілля: моральнісний вимір»

Левченко Л.Ю., доцент кафедри філософії і соціальної антропології імені професора І.П. Стогнія Університету Григорія Сковороди в Переяславі, кандидат філософських наук
«Протиставлення фізичного і метафізичного у творах Григорія Сковороди»

Харченко Л.М., доцент кафедри філософії і соціальної антропології імені професора І.П. Стогнія Університету Григорія Сковороди в Переяславі, кандидат філософських наук
«Філософська спадщина Григорія Сковороди: минуле та сучасне»

Павлишин Анастасія Дмитрівна, аспірантка Львівського національного університету імені Івана Франка
«Джерела творчості Григорія Сковороди в контексті західного філософського мислення»

Борисенко Єлизавета, аспірантка Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України
«Що може підказати Сковорода сучасній молоді?»
Наукові конференції