Інститут Філософії

ФІЛОСОФІЯ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди


17-18 листопада 2022 року


проводить міжнародну наукову конференцію

присвячену 300-річчю з дня народження Григорія Сковороди


на тему


ФІЛОСОФІЯ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ:

ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ


Провідні теми конференції:


1.   Григорій Сковорода в історії української філософії та культури.
2.   Історія та проблеми дослідження філософії Григорія Сковороди.
3.   Філософія Григорія Сковороди у контексті світової філософії.
4.   Філософія Григорія Сковороди і сучасність.

Для включення в програму конференції потрібно до 30 жовтня 2022 року надіслати заявку, зазначивши тему доповіді/виступу; прізвище, ім’я, по батькові; місце роботи, посаду, науковий ступінь, вчене звання, домашню і/чи службову адресу, номер телефону, адресу електронної пошти.
Рішення про включення доповіді/виступу в програму ухвалює оргкомітет конференції.

Адреса для заявок:
01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська 4, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, к. 305, Оргкомітет.
е-mail: diafshn@gmail.com

Наукові конференції