Інститут Філософії

Щодо результатів конкурсу на заміщення вакантної посади

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди


НАКАЗ

No 08


Відповідно до п. 27 «Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників у Інституті філософії імені Г.С.Сковороди Національної академії наук України» Наказую:

Затвердити рішення Вченої ради Інституту від 28 лютого 2023 року щодо результатів конкурсу на заміщення вакантної посади і обрання на посаду старшого наукового співробітника відділу історії зарубіжної філософії Ільїної Анни Валеріївни, д.філос.н., наукового співробітника відділу історії зарубіжної філософії.

Директор Інституту філософії
імені Г.С. Сковороди НАН України
член-кореспондент НАН України А.М. Єрмоленко

Посилання на скан документа.
Конкурси вакансій