Інститут Філософії

Конкурс на заміщення вакантної посади

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди Національної академії наук України

01001, Україна, Київ, вул. Трьохсвятительська 4,

офіційний веб-сайт: https://www.filosof.com.ua,

тел.: (044)278-06-05, факс: (044)278-63-66, e-mail: if-ukr@i.ua

повідомляє, що на конкурс на заміщення вакантної посади, оголошений 30 грудня 2022 р., подали документи і допущені до участі

На посаду старшого наукового співробітника відділу історії зарубіжної філософії:

ЖЕНЖЕРА Сергій Володимирович, к.філос.н.;

АЗАРОВА Юлія Олегівна, к.філос.н., доцент кафедри теоретичної і практичної філософії філософського факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;

ІЛЬЇНА Анна Валеріївна, д.філос.н., науковий співробітник відділу історії зарубіжної філософії Інституту філософі імені Г.С. Сковороди.
Конкурси вакансій