НА ГОЛОВНУ  |  НОВИНИ  |  ПРО ІНСТИТУТ  |  НДР  |  ПУБЛІКАЦІЇ  |  КОНФЕРЕНЦІЇ  |  КОНТАКТИ  |  КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
КОНФЕРЕНЦІЇ 2008 - 2011рр.

HJKДо уваги політологів, філософів, істориків, соціологів та представників інших соціальних дисциплін! Факультет суспільних наук і міжнародних відносин Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара пропонує вам здійснити апробацію своїх наукових досліджень на


Всеукраїнській науковій конференції
«Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук»

та отримати публікацію в збірнику матеріалів конференції

.Конференція відбудеться

17 грудня 2011 р.
в 1-му корпусі ДНУ імені Олеся Гончара
(м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна 72, к. 716).

Можливою є як очна так і заочна участь в роботі конференції. Кожен з учасників отримає програму конференції та збірник матеріалів. Очні учасники отримають програму при реєстрації, а збірник матеріалів їм буде надісланий поштою, заочні учасники отримають і програму конференції, і збірник матеріалів поштою, за вказаними ними адресами для розсилки.

Основні напрямки роботи конференції

1. Політичні науки в Україні та світі.
2. Зовнішня політика України та міжнародні відносини.
3. Філософія та культурологія.
4. Проблеми та перспективи історичної науки в Україні.
5. Соціологія та соціальна робота. 6. Регіонознавство та краєзнавчі дослідження.

В рамках конференції передбачається робота секцій за вищевказаними напрямками, детальний перелік секцій буде сформовано за результатами розгляду заявок учасників.

Вимоги до публікацій:

Текст доповіді повинен бути в текстовому редакторі WORD (шрифт 14, Times New Roman, інтервал 1,5). Поля: верхнє - 20, нижнє - 20, ліве - 20, праве - 20. Сторінки не нумерувати. У правому верхньому кутку: прізвище і ініціали - заголовними буквами; науковий ступінь і вчене звання (якщо є в наявності), місце роботи або навчання, посада, місто. Назва – по центру, заголовними буквами. Далі – текст статті. Перелік літератури надається наприкінці статті у порядку згадування. Посилання наводяться у тексті у квадратних дужках.

Обсяг матеріалу представленого у такому вигляді, повинен бути від двох до п’яти сторінок.

Учасники конференції сплачують організаційний внесок, який складає – 100 грн. Організаційний внесок включає організаційні витрати на проведення конференції, видання програми і збірки матеріалів конференції та вартість пересилання збірника. Організаційний комітет бере на себе зобов’язання щодо пересилання збірки матеріалів конференції очним учасникам і збірника та програми - заочним. Оргкомітет не забезпечує проживання та харчування учасників конференції. Вартість проїзду та проживання оплачуються учасниками самостійно.

Учасники конференції повинні до 16 грудня 2011 року відправити на адресу електронної пошти conferenceDNU@i.ua:1)         заявку на участь у конференції (зразок додається),
2)      текст доповіді,
3)         відскановану електронну копію чека про переказ організаційного внеску.

Оплата здійснюється за наступними реквізитами:

Якщо оплата здійснюється через відділення чи термінал «Приватбанку», то достатньо наступної інформації:
Номер картки одержувача: 4405885017580496

Якщо оплата здійснюється через відділення будь-якого іншого банку, то потрібною є наступна інформація: Одержувач: ПРИВАТБАНК
Найменування банку: ПРИВАТБАНК
Номер рахунку 29244825509100
МФО 305299
ОКПО 14360570

В призначенні платежу слід відмітити:
Сутність платежу: організаційний внесок
Підстава платежу: приватний переказ від ... (П.І.Б.)
Одержувач: Пащенко Віктор Іванович
ІНН: 2806805857
Номер картки одержувача:4405885017580496

ОРГКОМІТЕТ
З питань конференції звертатися до Пащенка Віктора Івановича

e-mail:conferenceDNU@i.ua

Контактний телефон:066-7041442

Зразок оформлення заявки для аспірантів та вчених

Зразок оформлення заявки для студентів

 

 


FGH

Центр гуманітарної освіти Національної академії наук України
Лабораторія постнекласичних методологій
До Всесвітнього дня Філософії
24-26 листопада 2011 року
проводить


Загальноукраїнську теоретичну і науково-практичну конференцію:
«ДВІ ПОСТНЕКЛАСИЧНІ КАРТИНИ СВІТУ:
1.СВІТ – ЦЕ ЄДНІСТЬ; 2. СВІТ – ЦЕ ТОТАЛЬНІСТЬ»

Пленарні доповіді:

 1. Структура та еволюція Всесвіту. Сучасні уявлення в науці (доповідає с.н.с. Інституту теоретичної фізики НАН України Ю.В.Штанов)
 2. Цілісність як не-множина (доповідає д. філос.. н., проф.. І.З.Цехмістро)
 3. Світ як тотальність (доповідає д. філос.. н., проф.. В.В.Кізіма)

Планується креативне обговорення методологічних можливостей запропонованих постнекласичних картин світу, а також доповіді інших учасників щодо досвіду розробки і практичного впровадження принципів запропонованих концепцій.
Планується створення постнекласичної методологічної школи  «Totallogy».
Конференція відбуватиметься у Центрі гуманітарної освіти НАН України за адресою: м.Київ, вул.. Трьохсвятительська, 4 (будинок Інституту філософії НАН України), ауд 118.
Початок роботи 24 листопада 2011р. о 10 годині.
Заявки на участь у конференції (назва, прізвище, ім’я, по батькові, наукова ступінь і місце роботи доповідача, номер телефону, ел.адреса) приймаються до 10 листопада за адресою: totallogy@gmail.com
Робочі мови конференції: українська, російська.
Проїзд, проживання, харчування за рахунок учасників
За результатами конференції буде здійснюватись публікація найкращих доповідей і виступів у вигляді статей у науковому журналі ВАК «Totalloge. Постнекласичні дослідження» , надрукованих коштом організаторів конференції. Тексти статей (0,5 – 1,0 д.а.) у електронному вигляді пересилати за адресою vkizima@gala.net  до 4 грудня 2011.
Контактні телефони й ел.адреси Оргкомітету:
Центр гуманітарної освіти: т. (044)278-30-13
Голова Оргкомітету: Кізіма Володимир Вікторович т. 050-199-83-13; vkizima@gala.net
Учений секретар: Балясова Юліана Володимирівна т. 063-439-75-95; totallogy@gmail.com
Сторінка в інтернеті: www.totallogy.blogspot.com

Оргкомітет

 


Центр гуманітарної освіти НАН України
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Філософський факультет
Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України

ПРОВОДЯТЬ
21 жовтня 2011 року

філософські читання пам’яті Івана Бойченка

“ЛЮДИНА. ІСТОРІЯ.
МОНАДОЛОГІЯ”

Тематика конференції включає такі основні напрями:

 1. Монадологія як філософська теорія та методологія.
 2. Ціле, множинне і тотальне у історії.
 3. Людина як мікрокосм.
 4. Людина в суспільстві: атом чи монада?
 5. Монадологічне і тоталогічне розуміння історії.
 6. Філософія як пізнання напередвстановленої гармонії.

 

Для включення в програму читань потрібно до 30 вересня 2011 р. надіслати заявку, вказавши в ній повністю: прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи, посаду, адреси – службову і домашню, телефони, e-mail, тези доповіді.

Статті, підготовлені на основі кращих доповідей, будуть представлені для публікації у провідному вітчизняному науковому журналі «Totallogy» (статті мають бути оформлені згідно з вимогами ВАК і не перевищувати 20 000 знаків з пропусками), і будуть надруковані коштом організаторів.

Оголошується конкурс наукових статей на тематику філософської спадщини Івана Бойченка (умови конкурсу додаються).

 

Адреса для всіх надходжень:    Контактні телефони:
Кафедра філософії                         Центр гуманітарної освіти – 044-279-30-13;
та культурології Центру                 
гуманітарної освіти НАНУ             Заступник директора Центру –
вул. Трьохсвятительська, 4            Таранов Сергій
м. Київ                                           067-395-71-80
01001,                                            
                                                  
або електронна пошта:
mykhai@ukr.net                         Бойченко Михайло Іванович – 050-358-39-44

Оргкомітет

 

 

 

 

 

 


 

Ассоциация исследователей эзотеризма и мистицизма (АИЭМ)
при поддержке
Русской христианской гуманитарной академии (Санкт-Петербург),
Института философии им. Г. С. Сковороды НАН Украины (Киев),
Украинской ассоциации религиоведов, Центра исследований эзотеризма и мистицизма при РХГА (Санкт-Петербург)

Пятая международная научная конференция

МИСТИКО-ЭЗОТЕРИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ
В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ


История и дискурс:
историко-философские аспекты исследований
мистицизма и эзотеризма
 

2 –
 5 декабря 2011 г., Санкт-Петербург

Вступительная лекция Воутера Ханеграафа
(президента
ESSWE, Амстердамский университет)

При исследовании мистико-эзотерических движений огромную роль играет исторический подход. Прочие подходы в той или иной мере опираются на него. Столь важное место исторического анализа требует к себе особенного внимания. Хорошо известно, что мистико-эзотерические феномены на всем протяжении истории западной цивилизации вытеснялись на периферию и нередко подвергались активному притеснению со стороны доминирующих «экзотерических» дискурсов. Именно поэтому при описании эзотерических феноменов особенно важно «не путать дискурсивный конструкт с исторической реальностью» (В. Ханеграаф). Не является ли на первый взгляд вполне реалистичное описание того или иного феномена завуалированной полемической конструкцией, не появляются ли клише или даже откровенный вымысел там, где мы ожидаем увидеть плоды строгого исторического анализа? Как влияет сила дискурсивных формаций в тот или иной исторический период на отражение мистико-эзотерических аспектов религиозной культуры? Как отделить «зерна от плевел» в описаниях и самоописаниях сложного спектра мистико-эзотерических представлений? Эти и подобные вопросы нуждаются в историко-философском осмыслении, и данная конференция попытается приблизиться к их решению.

Примерная рубрикация тематики

 1. общие проблемы методологии исследований эзотеризма и мистицизма.
 2. особенности исторического подхода к изучению эзотеризма и мистицизма.
 3. проблема историко-философской реконструкции эзотерических движений.
 4. исследователи-эзотерики как объект исследования эзотеризма.
 5. осмысление собственной истории в эзотерических кругах.
 6. современное состояние мистико-эзотерических движений.
 7. мистический опыт и его преломление в автоистории мистицизма.
 8. влияние дискурса на исследования эзотеризма.


Рабочие языки конференции: русский, английский.

Заявка на участие в конференции, а также полный текст доклада подается по адресу: esot.conference2011@gmail.com до 25.10.2011. Заявка заполняется по следующей форме:

 1. ФИО:
 2. дата рождения:
 3. ученая степень и ученое звание:
 4. домашний адрес:
 5. место работы / учебы:
 6. должность (для работающих):
 7. контактный телефон:
 8. электронный адрес:
 9. необходимость официального приглашения от Оргкомитета (да/нет):
 10. необходимость временного жилья (да/нет)
 11. необходимость технического оборудования для демонстрации доклада (да – указать, какое именно / нет)
 12. тема доклада:
 13. короткое резюме доклада на русском и английском языках (100-200 слов каждое):
 14. указать, на каком языке будет зачитываться доклад:


До этой же даты (25.10.2011) отправляются и заявки на организацию круглых столов. Подобные заявки должны быть заполнены по той же форме, что и заявки на участие в конференции (п.1-14). Кроме того, организатору круглого стола следует указать примерное количество участников стола и предложить его предполагаемую программу.

Отправка заявки и текста не означает автоматического включения доклада в программу конференции. Решение по полученным материалам выносится Оргкомитетом в течение недели после окончания срока их представления и сообщается заявителям по электронной почте.

Текст объемом от 15 тыс. до 20 тыс. знаков, включая пробелы и сноски, подается только в электронном виде. Образец оформления текста находится на сайте АИЭМ.

По итогам работы конференции планируется издание сборника научных статей. При его составлении производится минимальная редакторская обработка статей с учетом необходимых технических и стилистических требований, осуществляемая по согласованию с авторами. Автор, приславший текст в Оргкомитет, но не выступивший с ним на конференции, не может претендовать на размещение текста в сборнике. Оргкомитет оставляет за собой право отбора текстов докладов для публикации в сборнике.

Организационный взнос (для участников из СНГ) составляет 400 руб. (для членов АИЭМ – 200 р.). Информация о взносе для иностранных участников, не являющихся гражданами стран СНГ, находится в англоязычном анонсе конференции. Взнос уплачивается при регистрации, которая намечена перед официальным открытием конференции.

Оргкомитет внимательно рассмотрит предложения заинтересованных физических и юридических лиц, касающиеся материальной и информационной поддержки конференции.
Председатели Оргкомитета: к.ф.н. С. В. Пахомов (Санкт-Петербург)
д.ф.н., проф. Р. В. Светлов (Санкт-Петербург)

Оргкомитет конференции:
д.ф.н., проф. А. П. Забияко (Благовещенск)
д.ф.н., проф. Л. А. Филипович (Киев)
д.ф.н., проф. Ю. А. Шабанова (Днепропетровск)
д.ф.н. проф. Д. В. Шмонин (Санкт-Петербург)
д-р., проф. Б. Менцель (Майнц, Германия)
д-р В. В. Жданов (Эрланген, Германия)
к.ф.н. В. А. Вовченко (Орел)
к.ф.н. Ю. Ю. Завгородний (Киев)
к.ф.н. С. В. Капранов (Киев)

Адрес проведения конференции: 191023 Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 15. тел. (812) 314-35-21.

Справки о конференции можно получить по э-мэйлу: esot.conference2011@gmail.com

Сайт Ассоциации исследователей эзотеризма и мистицизма: http://asem.ucoz.org/

 


Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України
Полтавська державна аграрна академія

9-10 червня 2011 року

проводять

ІV давньоруські історико-філософські читання пам’яті

Вілена Сергійовича Горського

на тему:

ФІЛОСОФСЬКІ ІДЕЇ В КУЛЬТУРІ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

Заявки на участь у читаннях просимо надсилати до 10 травня 2011 року. В заявці необхідно вказати назву виступу, прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посаду, вчену ступінь, вчене звання, домашню і службову адресу, телефони, адресу електронної пошти.
Зразок заявки

Планується друк доповідей у періодичному виданні –
збірнику наукових праць.

Просимо дотримуватися таких вимоги до тексту доповідей:

 • орієнтовний обсяг – 0,5 д.а.;
 • шрифт основного тексту Times New Roman (допускається використання при потребі церковнослов’янських, давньогрецьких та інших спеціальних шрифтів);
 • після назви має бути анотація та ключові слова українською мовою;
 • наприкінці тексту слід подати список літератури згідно чинних вимог до наукових видань;
 • після списку літератури – назва, анотація та ключові слова російською та англійською мовами (близько 5-6 рядків);
 • посилання в тексті слід давати за зразком [2, с. 45].

Заявки на участь у конференції просимо надсилати за адресою:

36003, м. Полтава,
вул. Сковороди, 1/3, ПДАА, каб. 457,
Киричку Олександру Борисовичу
або на
е-mail: der_schura@hotmail.com

 


Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Філософський факультет
Центр гуманітарної освіти НАН України

22 ЖОВТНЯ 2010 року

філософські читання пам’яті Івана Бойченка

«ЛЮДИНА. ІСТОРІЯ. РОЗУМ»

Статті, підготовлені на основі кращих доповідей, будуть представлені для публікації у провідному вітчизняному науковому журналі «філософська думка» (статті мають бути оформлені згідно з вимогами ВАК і не перевищувати 20 000 знаків з пропусками) і будуть надруковані коштом організаторів.

Оголошується конкурс наукових статей на тематику філософської спадщини Івана Бойченка.

Адреса для всих надходжень: Відділ соціальної філософії Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАНУ
вул. Трьохсвятительська, 4
м. Київ
01001,
або електронна пошта: mykhai@ukr.net

Контактні телефони:

Відділ соціальної філософії – 044-279-27-98;
Нечипоренко Віталій Олександрович – 050-616-33-22

Вчений секретар Інституту Кисельов Олег Сергійович – 097-947-12-33

Бойченко Михайло Іванович – 050-358-39-44

 

ОРГКОМІТЕТ


Асоціація дослідників езотеризму і містицизму
За підтримки
Кафедри філософії Національного гірничого університету (Дніпропетровськ)
Інституту філософії ім. Г. С.  Сковороди НАН України (Київ),
Української асоціації релігієзнавців (Київ), Центру досліджень езотеризму та містицизму (Санкт-Петербург), Центру релігієзнавчих досліджень і міжнародних духовних стосунків (Донецьк)

Четверта міжнародна наукова конференція

МІСТИКО-ЕЗОТЕРИЧНІ РУХИ
В ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ

«ТАЄМНЕ ТА ЯВНЕ»: 
багатоманіття репрезентацій
езотеризму і містицизму

2 – 4 грудня 2010 р., Дніпропетровськ

 

Наявність елементів езотеризму і містицизму в сучасній культурі важко переоцінити. При цьому повсякденне розуміння езотеричних видів знання як «прихованої таємниці» на тлі їхніх різноманітних актуальних (само-)репрезентацій у суспільстві ставить під питання цю «таємничість» і вимагає від дослідників вироблення інших, об’єктивніших категорій опису.
Динаміка репрезентації езотеричних і містичних феноменів в засобах масової інформації, кіно, музеях тощо, а також діалектика елементів глобального і локального у проявах езотеризму і містицизму утворюють тематику Четвертої конференції «Містико-езотеричні рухи в теорії та практиці». Особливу увагу при цьому слід приділяти не лише розмаїттю проявів містицизму й езотеризму в сучасному медійному просторі, а й видам їхньої взаємодії з іншими суспільними структурами та панівними формами інституціоналізованих релігій, академічної науки і політичної кон’юнктури.
Організатори конференції сподіваються, що запланований науковий форум зможе зробити внесок у розвиток цієї перспективної тематики і привернути увагу дослідників до засвоєння нових методів аналізу. Дослідження проблематики репрезентацій езотеризму і містицизму, що побутують у самому містико-езотеричному середовищі й у масовій культурі, і в науковому співтоваристві, може закласти фундамент для подальшого розвитку науки про містицизм і езотеризм.

Приблизна рубрикація тематики

1.         Езотеризм, містицизм та медіа: теоретичне осмислення взаємодії;
2.         глобальний і локальний виміри езотеричної образності;
3.         наукова методологія вивчення містицизму й езотеризму;
4.         проблеми репрезентації містичного досвіду;
5.         герменевтика езотеричної образності;
6.         історичний розвиток символічних форм езотеризму;
7.         основні характеристики символічної мови містицизму й езотеризму;
8.         самопрезентація езотеричних спільнот у ЗМІ та інших видах медіа;
9.         репрезентації езотеризму й містицизму в музейному просторі;
10.     езотеричні й містичні образи в кіно;
11.     уява та зображення в містицизмі й езотеризмі.

Робочі мови конференції: російська, українська, англійська.
Заявка на участь в конференції, а також повний текст доповіді слід подавати за адресою: conference.esot2010@mail.ru до 01.11.2010. Заявку слід заповнювати за такою формою:

 1. ПІБ:
 2. дата народження:
 3. науковий ступінь і вчене звання:
 4. домашня адреса:
 5. місце роботи / навчання:
 6. посада (для тих, хто працює):
 7. контактний телефон:
 8. електронна адреса:
 9. чи потрібне тимчасове поселення (так/ні):
 10. чи потрібне офіційне запрошення від Оргкомітету (так/ні):
 11. чи потрібне технічне обладнання для демонстрації докладу (так – вказати, яке саме / ні)
 12. тема доповіді:
 13. коротке резюме доповіді російською (або українською) та англійською мовами (до 200 слів кожне):
 14. вказати, якою мовою буде зачитана доповідь.

До цієї ж дати слід надсилати й заявки на організацію круглих столів. Таку заявку слід заповнювати за тією самою формою, що й заявки на участь у конференції (п. 1–14). Крім того, організатор круглого столу має вказати приблизну кількість учасників столу та запропонувати програму.

Відправка заявки й тексту не означає автоматичного включення доповіді до програми конференції. Рішення щодо отриманих матеріалів Оргкомітет виносить протягом тижня після закінчення терміну їхнього подання й повідомляє заявникам електронною поштою.

Текст обсягом від 10 тис. до 20 тис. знаків, включно з пробілами, списком літератури та виносками, слід подавати лише в електронному вигляді. У разі звернення кандидата в учасники до Оргкомітету, йому буде надіслано взірець оформлення тексту.

За підсумками роботи конференції планується видати збірник наукових статей. Під час його укладання проводиться мінімальне редагування статей з урахуванням необхідних технічних і стилістичних вимог, що здійснюється за узгодженням з авторами. Автор, що надіслав текст до Оргкомітету, але не виступив із ним на конференції, не може претендувати на розміщення тексту в збірнику. Оргкомітет залишає за собою право відбору текстів доповідей для публікації у збірнику.

Організаційний внесок (для учасників із СНД) складає 100 грн. Внесок належить сплатити піл час реєстрації в перший день конференції.

Оргкомітет уважно розгляне пропозиції зацікавлених фізичних і юридичних осіб щодо матеріальної та інформаційної підтримки конференції.

Голови Оргкомітету:
д. філос. н., проф. Ю.А. Шабанова (Дніпропетровськ)
к. філос. н. С.В. Пахомов (Санкт-Петербург)

Оргкомітет конференції:
д. філос. н., проф. А.П. Забіяко (Благовещенськ)
д. філос. н., проф. І.А. Козловський (Донецьк)
д. філос. н., проф. Л.О. Филипович (Київ)
Dr., prof. B. Menzel (Mainz, Germany)
к. філос. н. Ю.Ю. Завгородній (Київ)
к. філос. н. С.В. Капранов (Київ)
Ph.D. cand. В.В. Жданов (Ерланґен, Німеччина)

 

Адреса проведення конференції: 49005 Україна, м. Дніпропетровськ, просп. К.Маркса, 19, Національний гірничий університет, кафедра філософії, ауд. 1/117. Тел. 0562-470211, факс 0562-470835
За довідками про конференцію просимо звертатися за електронною адресою: conference.esot2010@mail.ru
Сайт Асоціації дослідників езотеризму і містицизму: http://asem.ucoz.org/

 


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ
за участю
ІНСТИТУТУ ФІЛОСОФІЇ ІМЕНІ Г.С.СКОВОРОДИ НАН УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ПРОБЛЕМ ЛЮДИНИ ЗАХІДНОГО НАУКОВОГО ЦЕНТРУ НАН УКРАЇНИ

Міжнародна наукова конференція

"Духовність. Культура. Людина"
Львів, 15 - 16 квітня, 2010 р.


ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

                                                                            Людина і суспільство
" людина в техногенній цивілізації
" розвиток науки і духовні цінності людського буття
" духовне та ідеальне в інформаційному суспільстві
" проблема становлення громадянського суспільства в Україні

                                                            Самоідентифікація сучасної людини
" громадянська/національна/релігійна/гендерна/соціальна ідентичність
" особливості української ідентичності
" аксіологічні орієнтири особистості

                                                                  Життєвий світ сучасної людини
" соціально-філософські характеристики буття сучасної людини
" культура повсякденного як основа життєвого світу
" культурно-антропологічні трансформації в сучасному світі

                                                Сучасні філософсько-антропологічні концепції людини
" духовний світ людини в українській філософській традиції
" концепція людини в українській філософії
" антропологічна криза в сучасному глобалізованому світі

Тези доповідей необхідно подати до 1 березня 2010 року в електронному вигляді - на диску або електронною поштою.

Контакти:
Кафедра теорії та історії культури, вул.. Університетська, 1, м. Львів, 79000, Україна.
Тел. Кафедри: +38 032 239 42 10. E-mail: kafedra_kultury@mail.ru


Владимирский государственный университет
Ассоциация исследователей эзотеризма и мистицизма
Институт философии им. Г. С. Сковороды НАН Украины (Киев)
Центр исследований эзотеризма и мистицизма
(Санкт-Петербург)
Центр религиоведческих исследований
и международных духовных отношений (Донецк)

3 - 5 декабря 2009 в г. Владимире

проводят

Третью международную научную конференцию

МИСТИКО-ЭЗОТЕРИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ
В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ
(РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ. ФИЛОСОФИЯ. КУЛЬТУРОЛОГИЯ)

ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
ЭЗОТЕРИЗМА И МИСТИЦИЗМА

 

В последние десятилетия на волне массового интереса к нетрадиционной религиозности, мистических и эзотерических течений, а также вследствие изменений в религиоведческих, культурологических, философских парадигмах, возникли новые подходы к исследованиям эзотеризма и мистицизма. Развиваются институты и научные сообщества, ставящие своей целью изучение данной тематики, разрабатывающие новые категории, термины, классификации. В фокусе западноевропейских теоретиков оказываются, в частности, вопросы адекватности феноменологического и герменевтического методов, а также применения различных видов дискурсивного анализа. Между тем развивающиеся на постсоветском пространстве гуманитарные науки, изучающие мистицизм, эзотеризм, нетрадиционные религии "нового типа", делает, по сути, еще только первые шаги. Организаторы конференции надеются, что планируемый научный форум сможет внести существенный вклад в дело развития этой перспективной проблематики. Исследование проблем интерпретаций эзотеризма и мистицизма, бытующих в самой мистико-эзотерической среде, в массовом обиходе и в научном сообществе, может заложить прочный фундамент для дальнейшего развития науки о мистицизме и эзотеризме.


Примерная рубрикация тематики:
" философское осмысление мистического опыта
" феноменология и герменевтика эзотеризма
" историческое развитие категорий и символов эзотеризма
" основные характеристики и социальный состав "тайных обществ"
" научная методология изучения мистицизма и эзотеризма
" мистицизм и эзотеризм в современном мире
" самопрезентация эзотерических сообществ.

Рабочие языки конференции: русский и английский.

Заявка на участие в конференции, а также полный текст доклада, подается по адресу: esoterra2009@mail.ru до 01. 11. 2009. Заявка заполняется по следующей форме:

1. ФИО:
2. дата рождения:
3. ученая степень и ученое звание:
4. место работы / учебы:
5. должность (для работающих):
6. контактный телефон:
7. электронный адрес:
8. тема доклада:
9. необходимость временного жилья (да/нет):
10. необходимость официального приглашения от Оргкомитета (да/нет):
11. необходимость технического оборудования для демонстрации доклада (да - указать, какое именно / нет)
12. короткое резюме доклада (до 200 слов):

Отправка заявки и текста не означает автоматического включения доклада в программу конференции. Решение по полученным материалам выносится Оргкомитетом в течение недели после окончания срока их представления и сообщается заявителям по электронной почте.

Текст объемом от 10 тыс. до 20 тыс. знаков, включая пробелы и сноски, подается только в электронном виде. При обращении в Оргкомитет кандидата в участники ему высылается образец оформления текста.


По итогам работы конференции планируется издание сборника. При его составлении минимальная редакторская обработка статей с учетом необходимых технических и стилистических требований, осуществляемая по согласованию с авторами. Автор, приславший текст в Оргкомитет, но не выступивший с ним на конференции, не может претендовать на размещение текста в сборнике.

Организационный взнос составляет 350 руб. Взнос уплачивается при регистрации.
Место проведения конференции: г. Владимир, ул. Горького, д. 87, Владимирский государственный университет.
Телефон:
E-mail: esoterra2009@mail.ru/

Председатель Оргкомитета:
к.ф.н. Н.М.Маркова (Владимир)

Оргкомитет конференции:
д.ф.н. Е. И. Аринин (Владимир)
д.ф.н. А. П. Забияко (Благовещенск)
д.ф.н. И.А. Козловский (Донецк)
д.с.н. М. Ю. Смирнов (Санкт-Петербург)
д.ф.н. Е.С. Элбакян (Москва)
к.ф.н. Ю. Ю. Завгородний (Киев)
к.ф.н. С. В. Капранов (Киев)
к.ф.н. С. В. Пахомов (Санкт-Петербург)
PhD cand. В. В. Жданов (Эрланген, Германия)
А. В. Кондратьев (Москва)

 


Асоціація "Новий Акрополь"
Філософський факультет КНУ імені Тараса Шевченка
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України
Національний університет театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого

Київ, 12 - 13 червня 2009р.

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

ЕКОЛОГІЯ ПРОСТОРУ КУЛЬТУРИ:
проблеми та рішення

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

Культурологічна рефлексія в сучасній науковій теорії
Онтологія культури: топос, динаміка, темпоральність
Природа і культура: від протиставлення до коеволюції
Категорія ноосфери в культурології (В. Вернадський, Е. Ле Руа Ладюрі, Т. Шарден)

Педагогіка і психологія в гуманістичному поступі людства
Екологічне підґрунтя аксіології культури
Розбудова освіти в синергетичному комплексі сучасної культури
Сутність, зміст та особливості культурологічних досліджень
Етнонаціональні культури у контексті глобальності

Мистецтво у мегамасштабі культурних взаємодій
Художня інтерпретація як феноменологія культури у просторово-часовому континуумі
Театр Життя на сцені і в суспільстві
Твір в умовах синтезу, взаємодії та інтеграції мистецтв

Запрошуємо взяти участь у роботі конференції
Тези доповідей необхідно надати до 20 травня 2009 року в електронному вигляді -
на дискеті або електронною поштою.
Вимоги до матеріалів:
o обсяг тез - 1-2 сторінки друкованого тексту формату A4; шрифт Arial, 12;
o посилання - в тексті у квадратних дужках відповідно до бібліографічних стандартів;
o заявка на участь: П.І.Б. повністю, посада, місце роботи, вчене звання та ступінь, контактний телефон, поштова та електронна адреса.
Робочі мови конференції - російська та українська.
Тел.501-01-35
E-mail: izdat@newacropolis.org.ua


Міністерство закордонних справ України
Державний комітет України у справах національностей і релігій
Парламентський комітет Верховної Ради України
з питань духовності і культури

Міністерство освіти і науки України
Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника
Інститут філософської освіти і науки
Національна Академія наук України
Інститут філософії імені Г.С.Сковороди
Відділення релігієзнавства
Інститут історії України
Нунціатура Святого Престолу в Україні
Українська Асоціація релігієзнавців
Центр релігійної інформації і свободи
ініціюють

Українська Греко-Католицька Церква
Патріарша Курія
Київська архиєпархія
Івано-Франківська єпархія
Одесько-Кримський екзархат

Римсько-Католицька Церква
Києво-Житомирська
Львівська та Одесько-Симферопільська дієцезії

Національний інститут стратегічних досліджень
Національний університет "Києво-Могилянська Академія"
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
Український Католицький університет
Івано-Франківська Теологічна Академія
Інститут релігійних наук ім. Томи Аквінського
Християнський гуманітарно-економічний відкритий університет
підтримують

РІСУ та Католицький медіа-центр
інформаційно супроводжують

цикл науково-практичних конференцій
"Україна і Ватикан"

Враховуючи давню і неоднозначну історію взаємин між Україною й Ватиканом, нинішній стан міждержавних відносин та перспективу їх розвитку, низка наукових, освітніх, церковних та громадських інституцій ініціюють проведення циклу науково-практичних конференцій, присвячених розгляду широкого кола проблем у взаєминах Ватикану та України. З огляду на необхідність з'ясування історичної правди про відносини двох держав, з метою покращення міжнародного іміджу України та розвитку добрих стосунків з Апостольською столицею, іншими європейськими країнами, планується зосередитися на таких аспектах цих взаємин - історичному, духовно-культурному, політичному, міжнародно-дипломатичному, церковно-богословському.
Ініціативна група запрошує державні, дипломатичні та церковні, наукові, освітянські та громадські інституції підтримати цю ініціативу, увійти до складу організаційного комітету конференцій, долучитися до концептуального, кадрового, фінансового забезпечення даного проекту. Для підготовки концепції і програми запропонованих заходів 26 листопада 2007 року в м. Івано-Франківську відбувся науково-практичний колоквіум "Україна і Ватикан: стан і перспективи взаємин" за участю широкого кола авторитетних фахівців, які погодили графік проведення цього циклу конференцій.
28-29 березня 2008 р. в Івано-Франківську на базі Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника була проведена перша Міжнародна наукова конференція "Українсько-ватиканські відносини в контексті суспільних і міжконфесійних проблем". 30-31 жовтня 2008 г. в Одесі на базі Християнського гуманітарно-економічного відкритого університету відбулася друга конференція "Україна і Ватикан в розвитку вищої освіти".

21-22 квітня 2009 року в Києві

на базі Інституту філософії ім.. Г.С.Сковороди НАН України проходитиме

Третя міжнародна наукова конференція

"УКРАЇНА І ВАТИКАН В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНО-ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ДІАЛОГУ:
ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ".

Для обговорення на конференції пропонуються такі проблемно-тематичні дискурси:

І. Цивілізаційні ідентичності: природа, сутність і значення
Поняття ідентичності. Форми і типи цивілізаційної ідентичності. Криза цивілізаційних ідентичностей. Доля локальних ідентичностей і проблема збереження культурного універсалізму. Множинність цивілізаційних ідентичностей в Україні. Прогнози подолання цивілізаційних розломів. Можливості формування культурної єдності світу.

ІІ. Україна в цивілізаційному контексті сучасності
Цивілізаційно-культурний розвиток східного і західного християнства та його вплив на становлення культури України. Стан українського православ'я, сформованого на грецькій богословській традиції, у передберестейську добу як умова унійних пошуків. Історична Україна у сфері інтересів Ватикану. Зустріч української церкви з латино-католицькою культурою: збагачення чи експансія? Реформаційні і контрреформаційні рефлексії в українській культурі 17-18 ст. Культурно-цивілізаційний вектор Могилянської доби. Політичний (1654) та церковний (1686) Переяслав як московсько-синодальний вектор розвитку українського православ'я. Православна церква України на фоні культурно-національного відродження у 19 ст. Цивілізаційно-культурні наслідки для сучасної України епохи московського православ'я і радянсько-атеїстичної доби. Іслам в Україні як цивілізаційно-культурний і релігійний феномен. Іудаїзм в Україні: сучасні тенденції розвитку. Україна і сучасний цивілізаційний поступ. Європейський християнський вектор цивілізаційного розвитку України. Православно-католицькі взаємини в контексті екуменічних тенденцій

ІІІ. Діалог культур і релігій в сучасних глобалізаційних умовах
Глобалізація світу і глобалізація релігій: теорії і практики. Сучасна ватиканська концепція міжрелігійного і міжкультурного діалогу. Сучасна католицька телеологія культури. Інкультурація як чинник євангелізації: зміна концептуального підходу сучасного Ватикану. Концепція єдиної християнської європейської культури від Атлантики до Уралу: сутнісне значення і векторальна спрямованість. Рим, Москва, Константинополь як суб'єкти християнства, яке дихає "двома легенями" - східним і західним: реалізм чи утопія? Світові релігії в умовах секулярної цивілізації і культурного релятивізму. Імпорт західних і східних релігійних потоків і національно-релігійні традиції України. Гомогенізація релігійного життя в глобалізованому світі. Освіта, наука і туризм як засіб між цивілізаційного діалогу релігій. Етично-моральний релятивізм як виклик церковно-релігійній традиції в умовах глобалізації і секуляризації. Екологічні проблеми у їх богословському осмисленні. Свобода релігії як передумова міжконфесійного діалогу.

IV. Поліконфесійність України як вияв її входження в культурно-цивілізаційний діалог ХХІ ст.
Конфесіалізація України в контексті її входження у коло розмаїтих культурних цивілізацій: західної (католицької і протестантської) і східної (московсько-православної і візантійсько-константинопольської). Політичний аспект православно-слов'янскої цивілізації. Східна політика Ватикану та її цивілізаційно-культурні вектори. Модерні і постмодерні тенденції в сучасному українському християнстві. Толерантизація міжконфесійних відносин в річищі культурно-цивілізаційних процесів в сучасній Україні.

Зацікавлених в участі в Київській конференції просимо подавати заявку до 15 березня 2009 р. у Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ (проф.Л.О.Филипович. lfilip56@gmail.com) або на кафедру релігієзнавства і теології Прикарпатського національного університету (проф. С.Р.Кияк. kr@pu.if.ua).
За матеріалами конференцій, що відбулися, видано 2 збірки матеріалів. В планах видати третю збірнику. Вимоги до оформлення тез доповідей: текст подається у двох варіантах обов'язково: роздрукованому та електронному (формат .doc або .rtf). Обсяг доповідей - до 12 сторінок, 20 тис. знаків, шрифт Times New Roman; кегль - 14; міжрядковий інтервал - 1,5; абзацний відступ - 0,7; поля - всі 1,5 см. Оргкомітет конференцій залишає за собою право відбору наданих матеріалів. Передбачається оргвнесок для учасників конференції.

ЗАЯВКА
НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ
"УКРАЇНА І ВАТИКАН В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНО-ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ДІАЛОГУ:
ІСТОРИЧНИЙ І СУЧАСНИЙ ЗРІЗИ".

Прізвище, ім'я, по батькові
Назва доповіді
Посада і місце роботи
Учений ступінь і наукове звання
Адреса (поштова і електронна)
Телефон/факс

Оргкомітет
Довідки за тел. 278-51-49, 279-04-18, 279-48-12

 

 


 

12-15 травня 2009 року
Інститут релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії, Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства імені М.Грушевського НАН України та Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України
проводять у Львові
ХІХ Міжнародну конференцію
"Історія релігій в Україні"

Для обговорення пропонуються такі теми:
1. Дохристиянський період та пережитки язичництва
2. Християнство в Україні: доба Відродження та Нового часу
3. Сучасні державно-конфесійні відносини в Україні
4. Історія богословської та релігієзнавчої думки в Україні
5. Східні релігії
6. Сакральне мистецтво
7. Музейництво та охорона сакральних пам'яток

У разі Вашої згоди взяти участь у роботі конференції просимо завчасно повідомити і до 1 лютого 2009 року надіслати текст виступу для друкування в працях конференції на адресу:
Інститут релігієзнавства Музею історії релігії, пл. Музейна, 1, м.Львів, 79008.
Омельчук Марії Миколаївні
Тел.(0322) 260-11-35, 272-91-00. E-mail: konferencya2009@yandex.ru

Вимоги до оформлення доповідей, що подаються:

 • обсяг 7-12 сторінок форматом А4 (разом з бібліографією), MS Word, шрифт Times New Roman, 14 кеглем з інтервалом 1,5;у тексті не має бути примусових переносів;
 • файли іменувати латинськими літерами за прізвищем автора та вказати номер теми, наприклад - 4-petrenko;
 • " контрольний роздрук файлу подати в одному примірнику;
 • статтю викласти в такій послідовності: у правому верхньому куті - ім'я та прізвище автора, науковий ступінь, посада, повна назва навчального (наукового) закладу; нижче по центру - назва статті;
 • на початку статті вмістити анотацію українською мовою (4-5 рядків курсивом) та ключові слова (курсивом);
 • посилання в тексті на літературні джерела слід супроводжувати цифрами у квадратних дужках із позначенням спочатку номера цитованого видання відповідно до бібліографічного списку і через кому цифрами сторінку, наприклад [3, с.15];
 • бібліографію подавати за алфавітом після тексту статті, під одним номером - тільки одна позиція, бібліографічний опис - згідно з вимогами ВАК України;
 • після списку додати анотацію англійською мовою: по центру - слово SUMMARY, з правого боку - ім'я та прізвище автора, нижче - назва статті і текст (ідентичний з українською анотацією);
 • таблиці та інші ілюстрації до статті подавати лише за необхідності, у якісному виконанні, і їх кількість має бути мінімальною;
 • текст та супровідні матеріали мають бути відредаговані і перевірені, а прізвища та інші власні назви, а також терміни мають бути звірені і мати однакове написання. Уникати абревіатур, а в разі потреби - розшифровувати. Після цитат з архівних матеріалів у дужках вказувати мову оригіналу. Редакційна колегія не несе відповідальності за науковий зміст статей і помилки, допущені авторами, та залишає за собою право відхилення матеріалів з виразними редакційно-стилістичними недоліками і тих, що надійшли після вказаного терміну;
 • до статті треба додати рецензію доктора наук чи кандидата наук за обраною тематикою (аспіранти також додають рекомендацію наукового керівника).

Окремо просимо подати короткі відомості - прізвище, ім'я та по батькові автора, науковий ступінь, вчене звання, назву навчального (наукового) закладу, який представляєте, адресу, телефон, факс, E-mail

Матеріали конференції будуть опубліковані в науковому щорічнику "Історія релігій в Україні". Оргкомітет здійснює відбір запропонованих матеріалів. Звертаємо Вашу увагу на те, що в разі недотримання даних вимог Ваша доповідь буде відхилена.

Доповіді просимо надсилати переважно електронною поштою на адресу - konferencya2009@yandex.ru чи на CD-R диску разом з роздрукованим варіантом.
Тексти доповідей мають бути надіслані до 1 лютого 2009 року. В разі затримки термінів подачі заявок вони розглядатися не будуть.

Оргвнесок, який становить 50 гривень, просимо надсилати на вказану адресу.
12 травня - заїзд, 13-14 травня - пленарне засідання та робота в секціях, 15 травня - від'їзд.

Оргкомітет конференції

 


САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ФИЛОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОСОФИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
ДНИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ФИЛОСОФИИ - 2008

20 - 22 ноября 2008 г.

ЧЕЛОВЕК ПОЗНАЮЩИЙ, ЧЕЛОВЕК СОЗИДАЮЩИЙ, ЧЕЛОВЕК ВЕРУЮЩИЙ


Предварительная программа

20 ноября (четверг), 11:00. Актовый зал СПбГУ, Университетская наб., 7/9 (вход с Менделеевской линии) - Торжественное открытие Дней Петербургской философии - 2008.
Вступительное слово - Ю. Н. Солонин, д.ф.н., профессор, декан факультета философии и политологии СПбГУ, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

20 ноября (четверг), 15:00 - Коллоквиумы "Человек и познание", "Человек и созидание", "Человек и вера".

21-22 ноября в рамках Дней Петербургской философии - 2008 пройдут научные конференции, семинары и круглые столы.


ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ

КОНФЕРЕНЦИИ >>>

СЕМИНАРЫ >>>

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СЕКЦИИ >>>

 

МЕРОПРИЯТИЯ

" Акция "Вспоминая "Философский пароход" 1922 г." у мемориального камня (Университетская наб., 8 - 9 линии).
" 20 ноября в Актовом зале СПбГУ награждение премией Санкт-Петербургского философского общества "Вторая навигация" за 2008 г.
" Выставка работ художников Группы "Остров". Факультет философии и политологии СПбГУ (ауд. 25, 2 этаж).
" Выставки-продажи книг ведущих издательств города.

ИНФОРМАЦИЯ:


УЧАСТИЕ

Заявки на участие, авторскую справку и темы докладов с указанием секции или круглого стола присылать до 1 октября 2008 г. на адрес секции или круглого стола, а также копию на электронный адрес: science@philosophy.pu.ru. В компьютерном варианте на дискете - по адресу: 199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5, Факультет философии и политологии СПбГУ, с пометкой "Дни Петербургской Философии - 2008".
По итогам Дней Петербургской философии - 2008 выйдет сборник наиболее интересных выступлений и материалов. Тезисы только реально присутствующих участников будут представлены на секциях и круглых столах. По вопросам оформления и подачи тезисов обращайтесь к руководителям и секретарям секций и круглых столов.

ПОСЕЛЕНИЕ

Иногородние участники должны сообщить о необходимости бронирования места в гостинице (общежитии) не позднее 1 ноября 2008 г. руководителям секций и круглых столов.

КОНТАКТЫ

Телефон для справок: (812)328-94-40. Тел./факс: (812)328-94-21.
E-mail: science@philosophy.pu.ru (Научный отдел факультета философии и политологии СПбГУ); t_ruschina@mail.ru (Татьяна Александровна Рущина, ответственный секретарь Санкт-Петербургского философского общества).
Интернет: http://www.spbu.ru; http://www.philosophy.pu.ru; http://anthropology.ru; http://history.philosophy.pu.ru/forum/.


 

АСОЦІАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ АПН УКРАЇНИ

запрошує до участі у V Всеукраїнській науковій конференції

ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА її РОЛЬ У СТАНОВЛЕННІ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ,

яка відбудеться 23-24 жовтня 2008 року в м. Києві.

Напрями роботи конференції:

1) теоретико-методологічні проблеми та актуальні завдання політичної психології на сучасному етапі суспільного розвитку;
2)людина і політика, особистість політичного лідера;
3) психологічні чинники демократизації політичного життя та побудови громадянського суспільства;
4) політико-психологічні проблеми соціалізації молоді в умовах суспільних трансформацій і реформування освіти;
5) політичні комунікації і виборчі кампанії: соціально-психологічні закономірності і психотехнологічні механізми;
6) соціально-психологічні аспекти регіональної політики і проблема української ідентичності;
7) психологія міжнаціональних і міжнародних відносин, проблеми геополітичного
вибору України;
8) розвиток політичної психології як навчальної дисципліни та завдання підготовки фахівців у цій галузі.

У рамках конференції відбудеться круглий стіл, презентації авторських тренінгових програм, заняття "майстер-класів", науково-практичні семінари, участь у яких буде підтверджено окремими сертифікатами.

До конференції буде видано черговий 7-й випуск збірника наукових праць "Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави" із статтями учасників конференції. Збірник є фаховим у галузі психологічних наук (Постанова ВАК України від 04.07.2006 р. № 1-05/7).

За довідками звертатися до секретаря оргкомітету конференції Мироненко Ганни Валентинівни. Тел. для довідок - (044) 425-24-08. Тел./факс 425-45-56.

 


 

ТАВРИЧЕСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В. И. ВЕРНАДСКОГО
ФОНД "МОСКВА-КРЫМ"


ЧЕТВЕРТЫЕ ТАВРИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ "АНАХАРСИС"

будут проходить с 13 по 17 сентября 2008 года на Донузлаве
(с. Медведеве, западное побережье Крыма)


Направления работы секций:

"Становление и перспективы учения о ноосфере"
"Антропологические и социо-культурные аспекты техногенной цивилизации"
"Философия науки и культуры: современные тенденции"


В рамках чтений также состоится теоретический
семинар - "Логические формы
мышления".

Принимаются предложения по проведению круглых столов и семинаров.
Заявки принимаются до 1 августа 2008 года.
Приглашения участникам, включенным в программу, будут высланы до 1 сентября 2008 г, Тексты статей принимаются по приезду в электронном и печатном вариантах.
Требования к текстам статей:
Шрифт Times New Roman, 14; интервал 1,5; поля по 2см со всех сторон.
Объем до 15000 знаков; статьи и тезисы не будут приняты к печати без аннотаций на русском, украинском и английском языках, а также без УДК. Сноски оформляются в строке, сразу после цитаты, в квадратных скобках, сначала - номер в порядке появления в тексте, затем - указание страницы. Точка ставится после сноски. Например: [1, с. 22]. В конце статьи обязательно указывается литература в порядке, соответствующем сноскам в тексте.
Каждая аннотация включает: ФИО автора, название статьи, собственно текст аннотации -не более трех предложений, ключевые слова - от трех до пяти. Общий объем аннотации - до 400 знаков,

Материалы Четвертых Таврических чтений будут опубликованы в издании из списка ВАК Украины, Статьи, которые не отвечают требованиям ВАК Украины, к печати приняты не будут.
Участников семинара по логике просим представить тезисы докладов вместе с заявкой до 1 июля 2008 года. Заявки на участие в семинаре присылать по адресу: vnnikolko@mail.ru
Программа Чтений будет размещена на сайте проекта "Аиахарсис".

Организационный взнос - 150 гривен (30 $). Оргвзнос включает: публикацию в ВАКовском сборнике Украины, проезд участников от Евпатории до с. Медведево и пр.
Контакты:
e-mail: anacharsis@rambler.ru
Наш сайт: www.anaharsis.net
Наш адрес:
95043
г. Симферополь
ул. Киевская И 6-а
Философский факультет, кафедра философии
Телефон: Украина - 0652-51-60-83, добавочный - 122.
Секретарь: Кабачевская Кристина Владимировна.
Председатель оргкомитета,
профессор кафедры философии ТНУ
Шоркин Алексей Давыдович

 


Відділення релігієзнавства
Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України
Управління з питань внутрішньої політики
Дніпропетровської облдержадміністрації
Національний гірничий університет
Асоціація релігієзнавців Дніпропетровської області
Українська Асоціація релігійної свободи
Канадсько-український Бібліотечний центр ДОУНБ

 

проводять
наукову конференцію

РЕЛІГІЙНИЙ ДОСВІД І ТОЛЕРАНТНІСТЬ

яка відбудеться
17 листопада 2008 року

на базі Національного гірничого університету (м. Дніпропетровськ)

Мета конференції: 1) окреслити особливості релігійного досвіду і місце в ньому толерантних властивостей людини; 2) розкрити причини виникнення нетолерантного у відношеннях між конфесіями.

На засіданнях передбачається розгляд таких проблем: 1) особливості релігійного досвіду: 2) толерантні властивості людини, що представлені у Священних Писаннях: 3) шляхи подолання в сучасному суспільстві нетолерантного відношення до інаковірця; 4) причини посилення нетерпимості до людини іншої віри; 5) віротерпимість в релігійних культурах.

Вимоги до матеріалів: 1. Оформлення тез: а) тези надсилаються українською або російською мовами, обсягом 1 сторінка в редакторі Word. Форма сторінки – А4, поля 20 мм з усіх боків, шрифт Times New Roman Cyr 12пт, інтервал між строками одинарний (12пт); б) назва тез (шрифт напівжирний, 12пт, набирати прописними та звичайними літерами в центрі), через рядок в центрі – прізвище та ініціали автора; через рядок – текст тез доповідей з вивірюванням по ширині. Відредагований (без правок) текст, видрукований, підписаний автором, не повинен містити бібліографії, малюнків, схем. Тези доповідей практично повинні цілком заповнити сторінку. 2. Тези повинні бути надіслані до оргкомітету не пізніше 1 вересня 2008 року.

Після отримання тез учаснику будуть надіслані запрошення

Адреса для подання тез доповідей:
Зав. кафедрою філософії, проф. Шабанова Юлія Олександрівна
Національний гірничий університет, просп. К.Маркса, 19, корп.1
м. Дніпропетровськ, 49005, ауд. 117, Е-mail: jshabanova@ukr.net

Публікація матеріалів безкоштовна


МІНІСТЕРСТВО НАУКИ ТА ОСВІТИ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАУКИ ТА ОСВІТИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

запрошують взяти участь
                                                у Філософських читаннях за темою

                                           СУЧАСНЕ БУТТЯ ФІЛОСОФІЇ

                                   що відбудуться
                                         18 листопада 2008 року

на кафедрі філософії
Національного гірничого університету (м. Дніпропетровськ)
з нагоди Міжнародного дня філософії

Філософські читання за темою «Сучасне бюуття філософії» будуть проходити в форматі круглого столу з основними доповідями запрошених фахівців та виступами в ході дискусії.
Регламент доповіді – 20 хвилин та виступів – до 5 хвилин

До участі в дискусії запрошуються фахівці філософської галузі України. Просимо Вас надіслати заявку на участь у філософських читаннях та надати тему виступу до 10 вересня зручним для Вас способом, за телефонами 8-0562-47-02-11, 8-050-342-49-32 (завідувач кафедри філософії, проф. Юлія Олександрівна Шабанова); факсом: +38 (0562)472447, поштою за адресою: 49005, м. Дніпропетровськ, просп. К.Маркса, 19, корп. 1, кафедра філософії, ауд. 117; е-mail: jshabanova@ukr.net

 


22 - 23 квітня 2008

В Інституті філософії імені Г.С. Сковороди
НАН України
Трьохсвятительська, 4 (пов. 4, кім. 410)

ФРАНКО-УКРАЇНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

ПЕРСОНАЛЬНА ТА СОЦІАЛЬНА
АВТОНОМІЯ

П Р О Г Р А М А

22 квітня 2008
le 22 avril 2008

10 - 10.30 – Відкриття конференції
                        l'ouverture du colloque

ПОЛІТИЧНА ФІЛОСОФІЯ
LA PHILOSOPHIE POLITIQUE

10.30 - 11.00        Декомб Вінсент (Париж)       Проблема колективної ідентичності: покладаюче МИ та МИ покладене
                           Descombes Vincent (Paris)         The Problem of Collective Identity : The Instituting We and the Instituted We
11.00 - 11.30 Попович Мирослав (Київ)                        Смисл і свобода

                        Popovitch Myroslav (Kyїv)                          Le sens et la liberte

11.30 - 11.45                                                                        ПЕРЕРВА LA POSE


11.45 - 12.15 Гнасуну Брюно(Нант)                        Резони, правила та права

                        Gnassounou Bruno(Nantes)                         Raisons, regles et droits

12.15 - 12.45 Йосипенко Оксана (Київ)                         Аналітична конверсія соціальної філософії В.Декомба

                        Yosypenko Oksana(Kyїv)                         La conversion analytique de la philosophie sociale chez V. Descombes.

12.45 - 13.15 Єрмоленко Анатолій (Київ)                        Соціальні інституції та їх дискус-етична легітимація

                        Yermolenko Anatolij (Kyїv)                         Les institutions sociales et leur legitimation discussive - ethique


13.15 -14.30 ПЕРЕРВА LA POSE


14.30 - 15.00 Білий Олег. (Київ)                        Колективна автономія та національна держава

                        Bilyj Oleg(Kyїv)                        L'autonomie collective et l'Etat nation

15.00- 15.30 Бистрицький Євген (Київ)                        Автентичність та демократія

                        Bystrrytskij Evgen (Kyїv)                        L'authenticite et la democratie


15.30 - 15.45 ПЕРЕРВА LA POSE


15.45 -16.15 Култаєва М. (Харків)                         Культура свободи і автономія особистості в суспільстві ризиків.

                        Koultaieva Maria(Kharkiv)                        La culture de la liberte et l'autonomie dans la societe a risque.


16.15 - 16.45 Степаненко Віктор (Київ)                         Слова та дії: до проблеми інституалізації демократичних ідеалів в                                                                                                                         Україні
                        Stepanenko Victor(Kyїv)                        Words and Deeds: The Issues of Institutionalisation of Democratic Ideals in                                                                                                                         Ukraine23 квітня 2008
le 23 avril 2008


ФІЛОСОФІЯ СВІДОМОСТІ
LA PHILOSOPHIE DE L'ESPRIT


9.30 - 10.00 Мішон Кирил (Нант)                        Pereat mundus, fiat justitia: практична необхідність та моральні виключення

                        Michon Cyrille (Nantes)                         Pereat mundus, fiat justitia: necessite pratique et exception morale

10.00 - 10.30 Навроцький Володимир. (Київ)                        Інференціалізм: ментальні стани чи ментальні статуси?

                        Navrozki Volodymyr(Kyiv)                        L'inferentialisme : l'etat mental ou le statut mental ?


10.30 - 11.00 Васильченко Андрій (Київ).                        Фіктивні об'єкти та фіктивні дії: теорія значення та дії в контексті                                                                                                                         структурного психоаналізу.

                        Vasylchenko Andrij (Kyiv)                        Les objets et actions fictifs : la theorie de la signification et de l'action dans le                                                                                                 contexte de la psychanalyse structurale.


11.00 - 11.30 Кібуладзе Вахтанг (Київ)                         Інтенційність як характеристика емпіричних психічних актів та як                                                                                                                         трансцендентальна умова можливості досвіду.

                        Kibouladze Vakhtang (Kyїv)                        L'intentionnalite comme caracteristique des actes psychiques et comme                                                                                                                         condition transcendantale de l'experience


11.30 -12.00 ПЕРЕРВА LA POSE

12.00 - 12.30 Левченко Олена (Москва)                      Поняття як "епістемологічна" універсалія сучасної філософії свідомості                                                                                                                         (Гегель - Левінас - Декомб).

                        Levchenko Elena(Moscou)                            Le сoncept comme l'universel " epistemologique " de la philosophie                                                                                                                         contemporaine de l'esprit (Hegel -Levinas - Descombes).


12.30 - 13.00 Степаненко Ірина (Харків)                        Автономія особистості в контексті нової духовності.

                        Stepanenko Iryna (Kharkiv)                        L'autonomie personnelle dans le contexte de la spiritualite nouvelle.

13.00 - 14.30 ПЕРЕРВА LA POSE


14.30 - 15.00 Йосипенко Сергій (Київ)                        Як можлива інтенціональна історія ідей? Уроки В. Декомба.

                        Yosypenko Sergij (Kyїv)                         L'histoire intentionnelle des idees: comment est-elle possible e Les lecons de V.                                                                                                 Descombes.

15.00-15.30 Вяткіна Наталя. (Київ)                        Письмо, референція, комунікація.

                        Viatkina Natalia(Kyїv)                         Ecriture, reference, communication 


Національний банк України
Університет банківської справи НБУ

ФІЛОСОФІЯ ФІНАНСОВОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ:
ЛЮДИНА У СВІТІ ГРОШЕЙ

Міжнародні філософсько-економічні читання
Львів, 10 - 11 червня 2008 р.

Читання проводяться у співробітництві:
Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова
Львівський національний університет імені Івана Франка
Київський національний торгівельно-економічний університет
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Мета міжнародних філософська-економічних читань:

 • Аналіз гуманітарних проблем, викликаних зростанням ролі грошей у соціальному житті України в пострадянський період
 • З'ясування соціальних умов, за яких гроші можуть виступати ідеологічно нейтральним інструментом економічної діяльності та розв'язання соціальних проблем у процесі ринкової трансформації в Україні
 • Оцінка загроз тоталізації інструментально-раціоналізованих монетарних відносин у життєвому світі людини
 • Світоглядні передумови перетворення людини із об'єкта всевладдя грошей на свідомого суб'єкта грошових відносин
 • Характеристика ролі глобально-фінансових процесів у сучасному цивілізаційному розвитку
 • Буденна, монетарна, прагматична свідомість, їх тотожність, відмінність, точки перетину

Тематика:

 • Історична еволюція грошей як феномена культури, її вплив на зміст ментальних парадигм
 • Зміни соціальної структури та системи соціальних дій за умов різкого розширення сфери монетарних відносин
 • Проблеми суспільної солідарності та свободи в умовах зрощення влади та фінансів
 • Образ грошей як соціального зла: чи існують альтернативи?
 • "Людина економічна" та "людина етична" як соціальні типи: чи можливий синтез?
 • Економічне знання та філософія: зустріч на полі інструментальної раціональності грошей
 • Культурна ідентичність нації в перспективах економічної модернізації.
 • Соціальна природа грошей в контекстах фінансової діяльності держави

Мови:Українська. Російська. Польська. Білоруська. Англійська.

Публікація матеріалів:
По матеріалах міжнародних філософсько-економічних читань у травні 2008 року буде виданий збірник наукових праць. Матеріали конференції будуть розміщені на VEB-сторінці ЛІБС УБС НБУ.
Статті до збірника просимо подавати електронною поштою у файлах WORD 98 або WORD 2000 на e-mail: kgd@lbi.wubn.net до 01.02.2008.
Статті подавати робочими мовами конференції, обсягом до 20 000 знаків, шрифтом Times New Roman, 14, міжрядковий інтервал 1,5, всі поля по 20 мм. Оргвнесок за публікацію матеріалів 5 грн. за сторінку вноситься під час реєстрації.

телефони:
(032) 297-72-20 – кафедра суспільних наук ЛІБС УБС НБУ
(044) 544-54-32 – Ільїн Володимир Васильович
8 097 449 42 38 – Скринник Зоя Едуардівна

 


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УКРАЇНСЬКИЙ ФІЛОСОФСЬКИЙ ФОНД

15-16 травня 2008 р.

проводять Міжнародну науково-теоретичну конференцію

"ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКОГО ЗНАННЯ"


 • Пропоновані напрямки роботи конференції:
 • Освіта як об'єкт філософської рефлексії: історія і сучасність
 • Філософія освіти у XXI ст.: Болонський та постболонський контекст
 • Класичний університет та болонська реформа: світоглядні та інституціональні кореляції
 • o Культурно-онтологічні аспекти освіти; освітній вимір людського існування
 • o Раціональне та ірраціональне у філософії освіти: історико-філософський контекст і сучасне становище
 • o Освіта в умовах інформаційного суспільства; освіта, просвіта і наука в сучасній Україні
 • o Антропологічні та тендерні рецепції у освітньому процесі
 • o Етнічні, соціальні та політичні аспекти сучасної філософії та освіти
 • o Філософська та релігійна віра у контексті світоглядних засад особистості
 • o Постмодернізм, комунікативний дискурс та перспективи сучасної філософії
 • o Теоретичні, наукові та методологічні засади історико-філософського знання
 • o Історія філософії, метафізики та онтології як підґрунтя сучасної філософії
 • o Етика і практична філософія

"КРУГЛИЙ СТІЛ":

Структуралізм К.Леві-Строса
у сучасному філософському просторі
(до сторіччя зі дня народження)


Заявки на участь та матеріали до конференції мають бути отримані Оргкомітетом до 01 березня 2008 p. y вигляді статей. Основні вимоги до оформлення матеріалів: обсяг статей - до 6-8 сторінок формату A4 комп'ютерного набору (29-30 рядків на стор., поля 20 мм з усіх боків, інтервал "точно 24 пт", розмір шрифту 14 гарнітури Times New Roman) в одному екземплярі. Статті має передувати коротка анотація (3-4 рядки).
На окремій сторінці слід вказати відомості про автора: прізвище і повністю ім'я та по батькові, вчене звання, науковий ступінь, місце роботи та посаду, службову та домашню адресу, номера телефонів, при наявності - факс і e-mail. До роздрукованого матеріалу необхідно додати електронний варіант (дискета 3,5", формат Word 97/98/00/03/ХР, doc. або rtf).
Робочі мови конференції-українська, російська, англійська.
Статті учасників конференції будуть надруковані у фаховому виданні напередодні конференції. Організаційний внесок - 100 грн. Організаційний внесок включає публікацію у фаховому виданні. Автори мають надіслати до Оргкомітету відповідну суму, статтю (з дискетою статті) та заявку. Додатково повідомляємо, що професора та доктора наук, статті яких будуть надруковано у центральному фаховому виданні "Філософсько-антропологічні студії" (Київ-Дніпропетровськ), звільнено від плати за публікацію статті.
Запрошення до участі у конференції надсилатимуться авторам матеріалів після комплектування секцій

Замовлення, матеріали та кошти (поштовим переказом) слід надсилати за адресою;
Окороков В. Б., Оргкомітет конференції; Дніпропетровськ-100, Поштамт, До запитання, 49100, Україна; або Пронякін В. І., Оргкомітет конференції; Дніпропетровськ-108, Поштамт, До запитання, 49108, Україна. Можливе спілкування за телефонами: (0562) 67-01-54, (056)724-41-77 та e-mail: okvit@mail.dnepr.net також vivapro@mail.dnepr.net Телефон кафедри філософії: (056) 374-98-71.
За вказаними електронними адресами можливо також надсилати заявки та тексти статей. При цьому необхідно дотримуватися зазначених вимог до оформлення матеріалу. У будь-якому випадку статті друкуватимуться за умовою своєчасної оплати.
ОРГКОМІТЕТ

 

 

І


     © 2003 Інститут Філософії НАН України. Всі права застережено.
розробка: Beleven Web Studio