НА ГОЛОВНУ  |  НОВИНИ  |  ПРО ІНСТИТУТ  |  НДР  |  ПУБЛІКАЦІЇ  |  КОНФЕРЕНЦІЇ  |  КОНТАКТИ  |  КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Публікації

Публікації Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України

2005 рік

 

Мультиверсум. Філософський альманах. - К.: Центр духовної культури, - 2005. - № 45. - 14,4 др. арк.

__________________________________________________________________________

Пасько Я.І. доцент Донецького державного університету управління
Європейські цивілізаційні антиномії: виміри глобалізації

Усик А.В. кандидат філософських наук, науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
Діалог культур: західна та китайська традиційна філософія (загальний огляд)

Панченко О.В. кандидат філософських наук, Севастопольський національний інститут ядерної енергії та промисловості
Філософія історії та сучасність

Сенченко А.Я.; Сенченко О.А. кандидат філософських наук, доцент Донбаської державної машинобудівної академії; політолог,м. Київ
Соціальна відповідальність політичного лідера: проблема та її філософське бачення

Бойко С.М. аспірантка КНУ імені Тараса Шевченка
Теоретико-методологічні засади дослідження національної самосвідомості українського народу

Мельник В.В. пошукач Запорізької державної інженерної академії управління персоналом
Концептуально-методологічні засади аналізу етнонаціонального буття

Долга О.Д. аспірантка Слов'янського державного педагогічного університету (СДПУ)
Феномен організаційної функції знання за філософією К.Ясперса

Йосипенко О.М. кандидат філософських наук, науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
Соціолінгвістичні інновації П'єра Бурдьє: критика лінгвістичних теорій

Романенко Ю.В. кандидат філософських наук, доцент Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
Лінгвокультурокоди в смислопродукуванні соціальних систем (на прикладі Росії)

Гакман О.В. асистент кафедри Подільського державного аграрно-технічного університету, м. Кам'янець-Подільський
Генеративно-трансформаційна лінгвістика Н.Хомського як вираження його лінгвістичної філософії

Шабанова Ю.О. кандидат філософських наук, завідувач кафедри Національного гірничого університету України (м. Дніпропетровськ)
Філософська містика як можливість нової метафізики

Лютий Т.В. кандидат філософських наук, докторант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАНУ
Екстатичні стани свідомості у релігійно-містичному досвіді

Чорноморденко І.В. Київський національний університет будівництва і архітектури
Майстерність і альтернативні форми знання

Федь І.А. кандидат філософських наук, доцент Слов'янського державного педуніверситету
Засадничі принципи мистецтва: істина, добро, краса (на прикладі естетики іконопису та одного щоденникового запису О.Довженка)

Предко О.І. кандидат філософських наук, доцент КНУ імені Тараса Шевченка
Тенденції становлення психології релігії як релігієзнавчої дисципліни

Бодак В.А. доцент Дрогобицького педагогічного університету
Культурологічний підхід до питання співвідно-шення релігії і культури: постановка проблеми

Мінаков М.А. докторант національного університету "Києво-Могилянська Академія"
Герменевтичний досвід і його роль в аналізі культури

Стогній І.П.; Аврамич Б.А. доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри ПХДПУ імені Григорія Сковороди; аспірант ПХДПУ імені Григорія Сковороди
Переяслав-Хмельницький - місто історичне і високої духовності

Андреєва Т.Т. кандидат філософських наук, доцент Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди
Любомудр на землі Переяславській

Пучков О.О. доцент Військового інституту телекомунікацій та інформатизації НТУУ "КПІ"
Етнонаціональні детермінанти системи міжнародної безпеки

Медвєдєва Н.С. аспірантка Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка Проблема гендерних відносин у сучасному суспільстві. Тілесний і соціальний аспекти

Братаніч Б.В. кандидат філософських наук, завідувач кафедри Дніпропетровського інституту післядипломної педагогічної освіти
Становлення соціально-орієнтованого маркетингу як суспільного феномена

Возний А.П. начальник кафедри Військового інституту ракетних військ і артилерії Сумського державного університету
Моделювання феномена "живих сил" людської тілесності в робототехніці

 
 

 

     © 2003 Інститут Філософії НАН України. Всі права застережено.
розробка: Beleven Web Studio