НА ГОЛОВНУ  |  НОВИНИ  |  ПРО ІНСТИТУТ  |  НДР  |  ПУБЛІКАЦІЇ  |  КОНФЕРЕНЦІЇ  |  КОНТАКТИ  |  КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Публікації

Публікації Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України

2004 рік

 

Мультиверсум. Філософський альманах. - К.: Центр духовної культури, - 2004. - № 44. - 14,9 др. арк.

__________________________________________________________________________

Лях В.В. доктор філософських наук, професор, завідувач відділу Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
Соціальні, особистісні та екзистенційні виміри свободи

Пасько Я.І. кандидат філософських наук, доцент Донецького державного університету управління
Правові виміри свободи і несвободи в європейській традиції

Cитніченко Л.А. кандидат філософських наук, старший науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
Новітні філософські стратегії свободи

Романенко Ю.В. кандидат філософських наук, доцент Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Адаптивно-вітальна модель смислопродукування в американському суспільстві

Шевченко М.О. аспірант Національного аграрного університету
Майбутнє людини в інформаційно-геномній перспективі

Мінаков М.А. докторант Національного університету "Києво-Могилянська Академія"
Теорія пізнання і аналітична філософія

Гакман О.В. асистент Кам'янець-Подільського аграрно-технічного університету
Становлення лінгвістики в руслі філософії та класичної науки про мову

Чорноморденко І.В. кандидат філософських наук, доцент Київського національного університету будівництва і архітектури
Квазінауки як позанаукове знання

Бондар С.В. аспірантка КНУ імені Тараса Шевченка
Зародження української "модерної" нації в контексті історіософських студій І.Лисяка-Рудницького

Логінова Г.М. ст. викладач НПУ ім. Драгоманова, м. Київ
Стефан Балей та аналітика діалогу

Кирпач Н.Б. науковий співробітник Академії педагогічних наук України
Реалізація особистістної креативності за допомогою майєвтичного діалогу

Бодак В.А. доцент Дрогобичського педагогічного університету
Інкультурація: діалог релігії та культури

Предко О.І. кандидат філософських наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
До питання про структурні зрізи психології релігії як галузі релігієзнавства

Хархаліс У.М. аспірант Ужгородського національного університету
Звичай, традиція, обряд, ритуал як форми відображення суспільних відносин

Мороз Я.С. викладач Львівського національного університету імені Івана Франка
Естетична категорія символу в середньовічному іконописі

Морозов А.Ю. аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Філософсько-етичний аналіз феномену смерті в контексті проблеми сенсу життя

Косар Л.П. аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Проблема етичних цінностей Заходу і Сходу: порівняльний аналіз

Навроцький О.І. кандидат соціологічних наук, доцент Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
Соціокультурні передумови й організаційні форми дистанційного навчання: західний досвід і перспективи вітчизняної вищої школи

Проценко Е.Б. викладач Краматорського економікогуманітарного інституту
Історико-правове виховання віруючої молоді (від теогонічного мислення до "божественного правосуддя")

Молотова О.М. завідувач учбово-методичного відділу Інституту екології Мінекології України
Формування екобіоетичного світогляду - фактор оптимізації діяльності особистості

Жаров А.І. кандидат філософських наук, професор Національної академії державної податкової служби України Особиста безпека воїна Збройних Сил України та чинники, які її підвищують

Лівінська О.В. здобувач Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
До свого дому не пізно й опівночі, або архетип дому в українській художній літературі

 
 

 

     © 2003 Інститут Філософії НАН України. Всі права застережено.
розробка: Beleven Web Studio