НА ГОЛОВНУ  |  НОВИНИ  |  ПРО ІНСТИТУТ  |  НДР  |  ПУБЛІКАЦІЇ  |  КОНФЕРЕНЦІЇ  |  КОНТАКТИ  |  КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
Відділ філософії культури, етики та естетики

Завідувач - доктор філософських наук, професор Бистрицький Євген Костянтинович
кімн. 302, 321;
тел. (044) 279-27-98 (к.302);
(044) 279-16-70 (к.321)

Проблемне поле досліджень відділу:

        Філософське осмислення тенденцій і суперечностей культурно-цивілізаційного розвитку, аналіз впливу процесу глобалізації на культурне існування людини та долю національних культур, комплексний розгляд взаємозалежностей культури та політики, вивчення трансформаційних змін у галузі сучасного мистецтва, моральної культури, дослідження шляхів обґрунтування і утвердження морально-етичних цінностей відповідно до нинішньої ситуації у світі і досвіду сучасного людства, нагальних потреб життя українського суспільства.

Науково-дослідні теми відділу:
 • Науково-дослідні теми відділу: "Модерна культура і цивілізаційний вибір XXI ст." (2000-2002рр.)
  (керівник теми Є.К.Бистрицький);
 • "Етос та мораль у сучасному світі" (2000-2002рр.)
  (керівник теми В.А.Малахов);
 • "Комунікативна функція мистецтва і політики мистецтва в сучасному суспільстві" (1998-2001рр.)
  (керівник теми О.В.Білий);
 • "Глобалізація як цивілізаційно-культурний феномен" (2002-2004рр.)
  (керівник теми Є.К.Бистрицький);
 • "Цивілізаційні виміри моральності: зміна парадигм" (2002-2004рр.)
  (керівник теми В.А.Малахов);
 • "Інфрамистецтво і політична реальність" (2001-2004рр.)
  (керівник теми О.В.Білий).
 • : "Феномен європейської культури і національна ідентичність" (Керівн. - д.філос.н. Бистрицький Є.К., I кв.2005 - IV кв.2007 рр.).
 • "Культурно-історичні засади сучасних політичних інститутів" (Керівн. - д.філол.н. Білий О.В., IV кв.2004 - ІІІ кв.2007 рр. ).
 • "Етика діалогу контексті викликів су-часності" (Керівн. - д.філос.н. Малахов В.А., I кв.2005 - IV кв.2007 рр.).

       Відділ бере активну участь в загальноукраїнських та міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах, підтримує постійні зв'язки з вищими навчальними закладами України, співпрацює з редколегіями філософських і культурологічних часописів, громадськими організаціями. Співробітники відділу перекладають також зарубіжну філософську літературу.

Основні книги відділу:
 • Быстрицкий Е.К. Феномен личности: мировоззрение, культура, бытие. - К., 1991;
 • Бистрицький Є.К., Білий О.В. Демони миру та боги війни: Соціальні конфлікти посткомуністичної доби - К., 1997;
 • Ідея культури: виклики сучасної цивілізації. - відп. ред. д. філос. н. Бистрицький Є.К. - К., 2003;
 • Етос і мораль у сучасному світі. - відп. ред. д.філос.н. Малахов В.А. - К., 2004;
 • Малахов В.А., Єрмоленко А.М., Кисельова О.О., Мулярчук Є.І. та ін. Етика і політика: проблеми взаємозв'язку. - К., 2001;
 • Єрмоленко А.М., Кисельова О.О., Малахов В.А. та ін. Етичні норми і цінності: проблема обґрунтування. - К., 1997;
 • Ермоленко А.Н. Этика ответственности и социальное бытие человека (современная немецкая практическая философия). - К., 1994;
 • Єрмоленко А.М.Комунікативна практична філософія: Підручник. - К., 1999;
 • Малахов В.А. Етика: Курс лекцій. - К., 1996; 2-е вид. - К., 2000; 3-е вид. - К., 2001;
 • Бистрицький Є.К. та ін. Онтологічні проблеми культури. - К., 1994;
 • Гомілко О. Метафізика тілесності: концепт тіла у філософському дискурсі. - К., 2001;
 • Пролеев С.В. Античный мир: философия, история, культура. - М., 2000.
 • Г.Йонас. Принцип відповідальності. Переклад з нім. А.М.Єрмоленка. - К., 2001.
     © 2003 Інститут Філософії НАН України. Всі права застережено.
розробка: Beleven Web Studio