НА ГОЛОВНУ  |  НОВИНИ  |  ПРО ІНСТИТУТ  |  НДР  |  ПУБЛІКАЦІЇ  |  КОНФЕРЕНЦІЇ  |  КОНТАКТИ  |  КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
Відділ логіки та методології науки

Завідувач - доктор філософських наук, старший науковий співробітник Гардашук Тетяна Василівна
(044) 278-10-87

Проблемне поле досліджень відділу:

        Дослідження проблем істини, смислу та розуміння, аналіз філософії мови та філософії дискурсу, осмислення логіки дії і логіки практичних міркувань, логічної теорії конфлікту, функціонування різноманітних знакових систем в контексті соціуму. Значна увага приділяється дослідженню умов соціальної стабільності, нормалізації конфліктів та культурної інтеграції суспільства, аналізу ментальності як культурного феномена тощо.

Науково-дослідні теми відділу:
 • "Філософія дискурсу" (1996-1999рр.) (керівник теми М.В.Попович)
 • "Логічний аналіз соціального дискурсу" (1996-1999рр.) (керівник теми А.Т.Ішмуратов)
 • "Знакові системи у контексті соціуму" (1999-2002рр.) (керівник теми М.В.Попович)
 • "Нові трансформації теоретичного і практичного в сучасній науці" (1999-2002рр.) (керівник теми П.Ф.Йолон)
 • "Національна ментальність і гармонізація етнічних від носин: історичні особливості України" (2002-2004рр.) (керівник теми М.В.Попович)
 • "Теорія смислу в гуманітарних дослідженнях та інтенсіональні моделі в точних науках" (Керівн. академік НАН України Попович М.В., Iкв.2005 - IV кв. 2007).

       Відділ бере активну участь у вітчизняних та міжнародних наукових конференціях і симпозіумах, підтримує постійні зв'язки з вузами України, редколегіями наукових часописів тощо.

Основні книги відділу:
 • Попович М.В. Нарис історії культури України. - К., 1998.
 • Попович М.В. Червоне століття. - К., 2005.
 • Попович М.В. Сковорода. - К., 2005.
 • Національна культура і культура нації. - К., 1991.
 • Раціональність і виміри людського буття. - К., 1997.

 • Кримський С.Б. Философия как путь человечности и надежды. - К., 2000.
 • Кримський С.Б. Запити філософських сенсів. - К., 2003.
 • Крымский С.Б. и др. Пути и перепутья современной цивилизации. - К., 1998.
 • Рациональность в науке и культуре. - К., 1989.
 • Епістемологія культури. - К., 1993.
 • Идея гармонии в современной картине мира. - К., 1989.

 • Кузнецов В.И. Понятие и его структуры. - К., 1997.
 • Кузнєцов В.І.Філософія права. Історія та сучасність: навчальний посібник. - К., 2003
 • Логика и проблема рациональности. - К., 1993.
 • Методологічна свідомість в сучасній науці. - К., 1989.     
   >> ДОКЛАДНІШЕ ПРО НАУКОВИЙ ДОРОБОК КУЗНЄЦОВА В.І. >>

 • Омельянчик В.И. Возможность, структура, действие. - К., 1996.
 • Структура і смисл. - К., 1989.

 • Ішмуратов А.Т. Конфлікт і згода: основи когнітивної теорії конфліктів. - К., 1996.
 • Ішмуратов А.Т. Вступ до філософської логіки. - К., 1997.
 
     © 2003 Інститут Філософії НАН України. Всі права застережено.
розробка: Beleven Web Studio