НА ГОЛОВНУ  |  НОВИНИ  |  ПРО ІНСТИТУТ  |  НДР  |  ПУБЛІКАЦІЇ  |  КОНФЕРЕНЦІЇ  |  КОНТАКТИ  |  КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
Директор

ПОПОВИЧ Мирослав  Володимирович
директор Iнституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, доктор філософських наук, професор, академік НАН України
тел.: (380) 44 278 06 05
 Електронна скринька: myrpopowycz@yandex.ua

Закінчив філософський факультет Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка (1953), аспірантуру Інституту філософії АН України (1959); захистив кандидатську дисертацію (1960); захистив докторську дисертацію (1967); професор (1974); член-кореспондент НАНУ (1992); академік НАНУ (2003).
Працював:  
молодший науковий співробітник Інституту філософії АН України (1959); в.о. вченого секретаря Інституту філософії АН України (1961); старший науковий співробітник відділу діалектичного матеріалізму (1962);  в.о. завідувача відділом методології, методики і техніки соціальних   досліджень Інституту філософії АН України (1967);

завідувач відділом логіки наукового пізнання Інституту філософії АН України (1969); завідувач відділом логіки наукового пізнання та філософських  основ природознавства Інституту філософії АН України (1984); завідувач відділу логіки та методології науки Інституту філософії АН України (з 1986); директор Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАНУ (з 2002 р.).
Головний редактор журналу «Філософська думка» Інституту філософії. Головний редактор збірника наукових праць Інституту філософії «Філософські діалоги».
Керівник протягом багатьох років  науково-дослідних відомчих тем Інституту філософії  – відділу логіки та методології науки (1967–2015).
Керівник 11 грантових досліджень програмно-цільової тематики НАН України (2004–2014).
Керівник двох проектів  спільного конкурсу НАН України та Російського гуманітарного наукового фонду – грант «Аналітична спадщина Львівсько-Варшавської філософської школи і сучасність» (2005–2007); грант «Філософські концепції Львівсько-Варшавської школи та їх сучасна інтерпретація» (2009–2011).
Керівник проекту спільного конкурсу НАН України та Сибірського відділення РАН – грант «Логико-методологический анализ языка науки и проблема представления знания» (2013–2014).
Учасник багатьох міжнародних симпозіумів, конгресів та конференцій.
Голова Вченої ради Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України та спеціалізованої ради Інституту філософії, член спеціалізованої ради Націо­нального університету імені Тараса Шевченка, веде велику педагогічну роботу в Націо­нальному університеті «Києво-Могилянська академія», у Вищій школі філософії при Інституті філософії імені Г.С. Сковороди НАН України. Підготував 12 докторів філософських наук і 21 кандидата наук.
Президент Філософського товариства України. Президент Товариства «Україна-Франція». Учасник франко-українських діалогів.
Член Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки.
Лауреат наукових, академічних, державних та інших премій: за  книгу «Нарис історії культури України»  присуджена Націо­нальна премія України імені Тараса Шевченка (2001).
Книга «Червоне століття» – лауреат VIII Всеукраїнського рейтингу «Книга-року-2006» в номінації «Софія» (вітчизняна гуманітаристика).
Книга  «Культура: Ілюстрована енциклопедія України» – лауреат в номінації «Софія» XI Всеукраїнського рейтингу «Книга-року-2009».
Лауреат першої української незалежної премії за вищі професійні та громадські досягнення – «ПРОМЕТЕЙ-ПРЕСТИЖ» загальнонаціо­нальної програми «Людина року–2001» в номінації «вчений року».
Лауреат премії «Людина року–2003» в номінації «вчений року».
Нагороджений «Золотою медаллю ім. В.І. Вернадського НАН України» (2008).

 

Головні публікації: автор майже 400 наукових праць, у тому числі 21 індивідуальної монографії, великих розділів в 20 колективних монографіях, автор посібників та підручників для студентів і аспірантів вищих навчальних закладів. Його праці перекладені англійською, французькою, німецькою та іншими мовами.
Попович М.В. Похід проти розуму: ірраціоналізм у сучасній французькій
буржуазній філософії. – К., 1960. – 155 с.
Попович М.В. О философском анализе языка науки.  – К., 1966. – 216 с.
Попович М.В. Логіка і наукове пізнання. – К., 1971. – 156 с.
Попович М.В. Философские вопросы семантики. – К., 1975. – 299 с.
Попович М.В. Очерк развития логических идей в культурно-историческом контексте. – К., 1979. – 243 с.
Попович М.В. Григорій Сковорода  – К., 1984. – 216 с. (співавтор.).
Попович М.В. Мировоззрение древних славян. – К., 1985. – 167 с.
Попович М.В. Микола Гоголь: роман-есе. – К., 1989. – 208 c.
Попович М.В. Європа – Україна – праві і ліві. – К., 1996. – 108 с.
Попович М.В. Раціональність і виміри людського буття. – К., 1997. – 290 с.
Попович М.В. Нарис  історії культури України. – К.,  1998. – 728 с.
Попович М.В. Україна на зламі тисячоліть: історичний екскурс, проблеми, тенденції та перспективи. – К., 2000. – 384 с. (співавт.).
Попович М.В. Нарис історії культури України. – 2-е вид. – К., 2001. – 728 с.
Попович М.В. Червоне століття. – К.,  2005. – 888 с.
Попович М.В. Проблеми теорії ментальності. – К.,  2006. – 405 с. (співавт.).
Попович М.В. Григорій Сковорода: філософія свободи. – К., 2007. – 255 с.
Попович М.В. Григорій Сковорода: філософія свободи. – 2-е вид. – К., 2008. – 255 с.
Попович М.В.  Культура: Ілюстрована енциклопедія України. – К., 2009. – 182 с.
Попович М.В. Бути  людиною. – К., 2011. – 223 с.
Попович М.В.  Істина. Правда. Життя. Думки небайдужої людини. – К., 2011. – 427 с.
Попович М.В.  Теорія смислу в гуманітарних дослідженнях та інетенсіональні моделі в точних науках. – К.,  2012. – 456 с. (співавт.).
Попович М.В. Вимір раціональності як чинник європейської інтеграції України. – К.,  2014. – 294 с. (співавт.).
Попович М.В. Логико-методологический анализ языка науки и проблема представления знания. – Філософські діалоги’2014. – Вип. 8. – К.,  2014. – 246 с. (співавт.).
Попович М.В. Кровавый век. – К.,  2015. – 992 с.

 

 

 

 

 

 

 

 
     © 2003 Інститут Філософії НАН України. Всі права застережено.
розробка: Beleven Web Studio