НА ГОЛОВНУ  |  НОВИНИ  |  ПРО ІНСТИТУТ  |  НДР  |  ПУБЛІКАЦІЇ  |  КОНФЕРЕНЦІЇ  |  КОНТАКТИ  |  КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Публікації

Публікації Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України

2004 рік

Мультиверсум. Філософський альманах. - К.: Центр духовної культури, - 2004. - № 43. - 13,25 др. арк.

__________________________________________________________________________

Лях В.В.

РЕЦЕНЗІЯ НА: ФІЛОСОФСКІ ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНИХ НАУК. - 2004. - № 1-2.

Альманах "Філософські проблеми гуманітарних наук", видання якого започатковано кафедрою філософії гуманітарних наук Київського національного університету імені Тараса Шевченка, є першим в Україні спеціалізованим періодичним виданням, присвяченим філософським проблемам гуманітарного пізнання. Знаменним є те, що перші номери альманаху вийшли у світ у 170 ту річницю Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Альманах є науковим виданням і має на меті висвітлення та публічне ознайомлення наукового загалу з доробком науковців кафедри філософії гуманітарних наук та науковців гуманітарних факультетів університету.

Видання охоплює широке коло актуальних проблем з основної тематичної спрямованості альманаху - аналізу філософських та світоглядно-методологічних засад соціального та гуманітарного пізнання, міждисциплінарних досліджень у галузі філософії та науки. Концептуальним каркасом альманаху є ідея міждисциплінарного співробітництва, що має на меті зосередження уваги на теоретичних проблемах та узагальненні актуальних питань сьогодення.

До перших двох номерів альманаху увійшли статті, присвячені філософським проблемам широкого кола гуманітарних наук - від політики до філології та естетики. Зокрема, в статтях висвітлюються питання: філософські засади політичного пізнання (Л.В. Губерський, І.В. Бойченко), проблеми соціальної філософії та філософії історії у структурі сучасного філософського знання (І.В. Бойченко), проблеми розвитку літератури (національний аспект) (Г.М. Штонь), елементи естетики Сходу в поезії Т.Шевченка раннього періоду (Л.М. Задорожна), застосування системного підходу у соціальному пізнанні (М.І. Бойченко), соціально-філософське осмислення понять "інформаційне суспільство" та "суспільство знання" (В.Ф. Діденко), соціальна прогностика як наука (особливості становлення та розвитку) (М.Ю. Зелінський), історико-наукова проблематика генези науки (Л.О. Шашкова), поняття гендерної моралі в контексті формування соціально-рольових стереотипів (І.А. Сайтарлі), філософія суспільства та людини Давнього Китаю (О.І. Бойченко), відповідальність соціального суб'єкта у класичній західноєвропейській філософії (Ю.С. Осокіна), колізійний принцип автономії волі у міжнародному приватному праві (методологічній підхід) (Д.В. Пшеничнюк).

Отже, тематика альманаху не лише охоплює велике коло актуальних філософських проблем гуманітарних наук, а й репрезентує їх тлумачення і вирішення у різних культурних регіонах світу - від Заходу до Далекого Сходу.

Другу частину альманаху складають наукові повідомлення, авторами яких є молоді вчені, аспіранти та студенти університету. Різноманітність тематики цієї частини альманаху засвідчує широке коло наукових інтересів молодого покоління вчених і великі дослідницькі перспективи у царині філософських проблем гуманітарного пізнання.

Автори наукових повідомлень торкаються актуальних питань сучасності: розвитку суспільства в умовах глобалізації (М.М. Величко, Г.В. Єдаменко, Н.О. Рибенко), та інших процесів, які мають глобальний характер (А.В. Стегнач, І.І. Щур), проблеми масової комунікації (О.С. Волинчик), проблемних питань сучасних міжнародних відносин (І.С. Дудка, М.О. Самсонова), проблеми формування національної свідомості (Є.І. Зелінська), розмежування політичної ідеології та політичної філософії (В.В. Колотило), питань, пов'язаних із категорією "влада" (О.В. Криворучко), філософських проблем історії (М.А. Беліченко, К.С. Кравцевич, І.О. Мохнатюк), проблем міжцивілізаційного діалогу (І.О. Нижник, М.О. Нощенко), інформації та інформаційного суспільства (В.М. Скалацький, Д.А. Товмаш), філософських проблем у дослідженні мови (О.М. Коріневська, А.М. Крокіс, І.М. Марушкевич), пізнання у сучасній філософії (О.Ю. Сандига, О.М. Ткаченко) та інших проблем сучасної філософії (Т.І. Ткаченко, О.А. Лященко), філософської проблематики, пов'язаної з поняттям "гра" (Ю.І. Білоног, П.О. Гуменюк), філософських проблем творчості, зокрема, екзистенційний аспект (С.В. Саксєєв, І.Л. Приліпко, А.О. Філіппова, Л.М. Яцюк), філософських проблем психології (І.А. Аскерова), філософських аспектів фольклористики (В.В. Кравченко, Хіросі Катаока).

Актуальність та обсяг охопленої проблематики, високий науковий рівень статей, новизна матеріалу та дослідницьких підходів, а також увага до міждисциплінарних досліджень робить це видання цікавим для широкого кола науковців із найрізноманітніших галузей гуманітарних наук, а також для всіх тих, хто прагне бути ознайомленим з найновішими науковими розробками у цій галузі, особливо зважаючи на те, що цей альманах є першим в Україні спеціалізованим періодичним виданням, яке висвітлює філософські проблеми гуманітарного пізнання.
<<< Повернутись на попередню сторінку

 

     © 2003 Інститут Філософії НАН України. Всі права застережено.
розробка: Beleven Web Studio